Kultūros istorikas, muziejininkas Vincas Žilėnas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kultūros istorikas, muziejininkas Vincas Žilėnas
Editors:
Tumėnaitė, Rima, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2011.
Pages:
255 p
Series:
Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka; 23
Notes:
Bibliografija išnašose.
Contents:
Įžangos žodis / Žygintas Būčys — Vinco Žilėno rinktiniai straipsniai. 1932-1982 m.: Mūsų kovos dėl kalbos Vilniaus krašto bažnyčiose; Dėl lietuviškos mokyklos (1905-1914 m.); Vilniaus miesto prekybos bruožai XVI-XVII šimtmetyje; Šaunamųjų ginklų kalykla Valkininkuose XVI amžiuje; Lietuvių liaudies tradicinių gyvenamųjų namų susiformavimas Dailidės ir jų darbo įrankiai; Gyventojų etniniai ir socialiniai santykiai Ignalinos krašte; Lietuvos kolekcininkai: Jurgis Pliateris ir jo rinkiniai; Ignas Korvinas-Milevskis; Juozas Antanas ir kiti Kasakauskai; Antanas ir kiti Tyzenhauzai; Jonas Kazimieras Vilčinskis; Antanas Zaborskis; Marijonas Broel Pliateris; Euzebijus Lopacinskis; Antanas Šutinas; Liucijonas Uzembla ir Mykolas Eustachijus Brenšteinas; Antanas Bradauskas; Povilas Karazija; Juozas Stankevičius; Zigmas Toliušis; Romanas Švoinickis; Konstantinas Stašys; Vincas Steponavičius — Muziejai Vilniuje 1855-1944 m.: Senienų muziejus 1855-1863 m. ir 1863-1915 m.; M. Muravjovo muziejus 1898-1915 m.; Mokslo ir meno draugijos muziejus 1907-1914 m.; Vilniaus mokslo bičiulių draugijos muziejus 1907-1941 m.; Ivano Luckevičiaus gudų muziejus 1919-1944 m.; Vilniaus miesto muziejus 1933-1941 m.; Diplomatinės pastangos dėl išvežtų muziejinių vertybių grąžinimo 1920-1940 m. — Stepono Batoro universiteto muziejai 1920-1940 m.: Gamtos muziejus 1931-1940 m.; Archeologijos muziejus 1933-1939 m.; Etnografijos muziejus 1930-1939 m.; Kiti Stepono Batoro universiteto rinkiniai; Universiteto rektoriaus skeptras — Muzealijos Vilniuje: Lietuvių mokslo draugijos muzealijos; E. ir E. Vrublevskių bibliotekos muzealijos — Istorijos ir etnografijos muziejus.Apie Vincą Žilėną: Jūratė Burokaitė. Keli štrichai Vinco Žilėno portretui; Vacys Milius. Iš prisiminimų apie Vincą Žilėną; Angelė Vyšniauskaitė. Šviesus muziejininko paveikslas; Zenonas Duksa. Prisiminimai apie Vincą Žilėną ir jo aplinkos šviesuolius; Vytautas Gricius. Vincas Žilėnas - Vilniaus universiteto muziejaus įkūrėjas; Julius Sasnauskas. Mano pirmasis klebonas — Vinco Žilėno bibliografinė rodyklė.
Keywords:
LT
Lietuvos istorija; Muziejai; Eksponatai; Straipsniai.
EN
The Lithuanian history; Museums; Exhibits; Articles.
Summary / Abstract:

LTVincas Žilėnas - vienas iškiliausių XX a. antrosios pusės Lietuvos muziejininkų, Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejaus kūrėjas, Lietuvos kultūros ir istorijos tyrinėtojas. Jo nuopelnai išsaugant bei populiarinant lituanistinį paveldą lygintini su Eustachijaus Tiškevičiaus ir jo bendraminčių veikla XIX a. viduryje, įkuriant Senienų muziejų Vilniuje, XX a. pirmosios pusės muziejininkų Pauliaus Galaunės ir Pelikso Bugailiškio muziejininkystės darbais. Šį Lietuvos nacionalinio muziejaus leidinį sudaro Vinco Žilėno kūrybinis palikimas. Tai svarbiausieji, iki šiol mokslinio aktualumo nepraradę Lietuvos kultūros istorijai ir muziejininkystės problemoms skirti straipsniai, publikuoti to meto spaudoje, taip pat Lietuvos nacionaliniame muziejuje saugomas nepublikuotas rankraštinis jo palikimas: istorijos bei muziejininkystės tyrimų apmatai, atsiminimai apie muziejinės veiklos metus. Leidinyje taip pat pateikiami artimųjų, bičiulių, kolegų ir bendraminčių atsiminimai, kuriuose Vincas Žilėnas iškyla kaip kruopštus, kūrybingas muziejinės veiklos profesionalas ir atviras, tiesus, tolerantiškas žmogus. Leidinį papildo išsami Vinco Žilėno kūrybos bibliografija. [Leidėjo anotacija]

ISBN:
9786098039139
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83974
Updated:
2021-03-27 16:10:50
Metrics:
Views: 3
Export: