Mokomosios fonetikos programos kūrimo galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokomosios fonetikos programos kūrimo galimybės
Alternative Title:
Perspectives of developing phonetics training software
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2006, 1, p. 89-91
Keywords:
LT
Kalbos garsai. Abėcėlė / Speech sounds. Alphabet.
Summary / Abstract:

LTMokomosios programos tikslas – supažindinti su lietuvių bendrinės kalbos garsų artikuliacinėmis ypatybėmis. Programą sudaro trys dalys: garsų klasifikacija ir trumpas jų artikuliacinių ypatybių apibūdinimas, animuotas kalbos padargų veiklos vaizdas su garsu, filmuotas lūpų veiklos vaizdas ir garsų tarimo pavyzdžiai. Mokomoji programa realizuota naudojant HTML internetinę programavimo technologiją ir „Flash“ animacijas. Programoje numatyta galimybė patikrinti vartotojo tariamų balsių taisyklingumą. Tam reikalingas papildomas programinis priedas, kuris skaičiuoja ištarto žodžio pirmąsias dvi formantes; nustato balsių pradžią ir pabaigą; palygina gautas reikšmes su etaloninėmis balsių formančių reikšmėmis. Kuriama programa skirta studentams, klausantiems lietuvių bendrinės kalbos fonetikos kurso, tačiau ji (ypač balsių tarimo tikrinimas) bus naudinga ir užsieniečiams, besimokantiems lietuvių kalbos.Reikšminiai žodžiai: Balsiai; Priebalsiai; Dvigarsiai; Garsų artikuliacija; HTML (programavimo kalba); JavaScript (programavimo kalba); Kompiuterinė animacija; Vowel; Consonat; Diphthong; Articulation of the sound; HTML; JavaScript; Flash animation.

ENThe aim of the training programme is to introduce the peculiarities of sound articulation in the standard Lithuanian language. The software comprises three parts: classification of the sounds and a short characterisation of the peculiarities of articulation, an animated picture of work of the organs of speech by sound, a filmed picture of bilabial work and examples of sound articulation. The training programme is implemented by using the HTML internet programming technology and Flash animation, as well as Windows Media Player. The opportunity for testing the correct sound articulation of students is planned to be included in the programme and is in progress. For this purpose, the programme needs to be supplemented with a tool, which extracts the first formants, determines the beginning and the end of the vowels, estimates formant representative values for that range and compares the estimated values with reference values of the vowel formants. The programme is intended to be used by students studying the phonetic course of the Lithuanian language. However, this course (especially the testing of vowel articulation) will be useful for international students studying the Lithuanian language.

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Lietuvių bendrinės kalbos fonetika / Antanas Pakerys. Vilnius : Enciklopedija, 2003. 241 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8396
Updated:
2020-07-30 19:50:26
Metrics:
Views: 37    Downloads: 3
Export: