Tautinio kostiumo, aktualumas Lietuvos, Latvijos, Suomijos ir Norvegijos jaunimui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tautinio kostiumo, aktualumas Lietuvos, Latvijos, Suomijos ir Norvegijos jaunimui
Alternative Title:
Relevance of national costume to the youth of Lithuania, Latvia, Finland and Norway
In the Journal:
Res humanitariae. 2019, t. 25, p. 38-56
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Tautinis kostiumas; Jaunimas; Lietuva; Latvija; Suomija; Norvegija; Etniškumas.
EN
National costume; Youth; Lithuania; Latvia; Finland; Norway; Ethnicity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama 18–30 metų Lietuvos, Latvijos, Suomijos ir Norvegijos jaunimo požiūris į tautinį kostiumą. Tikslas – išanalizuoti ir nustatyti, kaip tautinį kostiumą vertina minėtų šalių jaunimas. Straipsnyje glaustai pristatomos tautinio kostiumo sukūrimo prielaidos tiriamose šalyse; nagrinėjama, kiek tautinis kostiumas yra aktualus šiandieniniam Lietuvos, Latvijos, Suomijos ir Norvegijos jaunimui, kokios informacijos, susijusios su šia sritimi, jauniems žmonėms trūksta, ar jis, respondentų nuomone, yra svarbus etniškumo simbolis. Tyrimas vyko 2017–2018 m., informaciją pateikė 156 pateikėjai. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad prasčiausia tautinio kostiumo situacija šiuo metu yra tarp Suomijos jaunimo, tuo tarpu geriausiai tautinio kostiumo puoselėjimo ir dėvėjimo tradicijas yra išlaikiusi Norvegija. Vis didėjantį susidomėjimą tautiniu kostiumu išreiškė latvių respondentai, tuo tarpu lietuvių rezultatai atskleidė, kad tautinis kostiumas nėra svarbi šeimos perduodama tradicija. [Iš leidinio]

ENThis article examines the attitudeof young people of age 18 to 30 from Lithuania, Latvia, Finland and Norway towards the national costume. The aim of this article is to analyze and determine how national costume is appreciated by the youth of countries mentioned before. The article briefly presents the preconditions for the emergence and creation of a nationalcostume; it analyzes what kind of information is lacking about national costume. The research was made in 2017-2018. Information was provided by 156 respondents. In conclusion, the worst situation is between Finnish youth and the deepest traditions of costumeʼs wearing has Norway. The results of Lithuanians reveal that national costume is not very important tradition, Latvians show the growing interest in the costume. [From the publication]

ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Tautinio kostiumo kilmė ir prasmė / Teresė Jurkuvienė. Liaudies kultūra. 2011, Nr. 6, p. 26-39.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83860
Updated:
2020-04-17 09:44:09
Metrics:
Views: 17
Export: