Tautinio kostiumo kilmė ir prasmė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tautinio kostiumo kilmė ir prasmė
Alternative Title:
Origin and meaning of the national costume
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2011, Nr. 6, p. 26-39
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Etninė kultūra; Nacionalinis kostiumas; Nacionalinė kultūra; Nacionalinė valstybė; Tautinis kostiumas; Tradicinis liaudies kostiumas.
EN
Ethnic culture; National costume; National culture; National dress; National state; Traditional folk costume.
Summary / Abstract:

LTNacionalinis kostiumas priskirtinas materialiems objektams, kuriems teikiama simbolinė prasmė pranoksta praktinę funkciją. Tautinis kostiumas kaip taikomosios dailės kūrinys simbolizuoja tautą bei valstybę. Kaip žmogaus apranga jis yra asmeninės tapatybės dalis ir simbolis: jungtis tarp individualiai išgyvenamos ir kolektyvinės tautinės tapatybės. Tautinio kostiumo sampratos ir materialaus objekto atsiradimas glaudžiai susijęs su nacijos ir nacionalinės valstybės formavimusi. Nacionalinės aprangos idėja sinchroniškai iškilo tuo pačiu metu ne vienoje šalyje, iš Europos, kurioje atsirado, paplito visame pasaulyje. Tautinių kostiumų „atradimo“ ir jų dėvėjimo kultūros klostymasis įvairiose Europos šalyse buvo tęstinis procesas. Straipsnio objektas – nacionalinio (tautinio) kostiumo kaip specifinės, simbolinę prasmę turinčios aprangos formavimosi procesas. Tikslas – atskleisti nacionalizmui būdingų idėjų rinkinį, XIX – XX a. pagrindusį naują požiūrį į tradicinius liaudies drabužius, pavertusį juos modernios nacionalinės kultūros dalimi. XIX a. pirmojoje pusėje žinomi keli skirtingi nacionalinių kostiumų naudojimo ir populiarinimo atvejai. Antrojoje šio amžiaus pusėje tokios aprangos samprata sparčiai plito, kol XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje tautinis kostiumas jau buvo suvokiamas kaip vienas įprastų nacijos simbolių, reikalingų kiekvienos šalies kultūrai. Straipsnyje pristatomos idėjos, XIX a. leidusios vieno (paties žemiausio) luomo aprangą – tradicinius valstiečių drabužius – naujai įprasminti kaip nacionalinį kostiumą, kurį vilkėti tapo garbinga kiekvienam tautos nariui.

ENIn European states national costumes developed from the beginning of the 19th to the beginning of the 20th centuries. The national costume has been and still is seen as part of any national culture, based on the form and function of traditional national folk clothes. Narrow localisation, ethnic and social categorisation, and conservative aspects of the design characteristic of folk clothes were used to create national costumes and to symbolise the national and state territory, unity, the continuity of the history and the establishment of national values in contemporary culture. Thus, the tradition of wearing the national costume as a distinct outfit came about. [text from author]

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Tautinio kostiumo, aktualumas Lietuvos, Latvijos, Suomijos ir Norvegijos jaunimui / Viktorija Matuzonytė, Laima Anglickienė. Res humanitariae. 2019, t. 25, p. 38-56.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32738
Updated:
2018-12-17 13:05:57
Metrics:
Views: 26    Downloads: 13
Export: