Proceso atnaujinimas po EŽTT sprendimų bylose prieš Lietuvą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Proceso atnaujinimas po EŽTT sprendimų bylose prieš Lietuvą
Alternative Title:
Reopening of proceedings after the judgment of the ECtHR in cases against Lithuania
In the Journal:
Teisė . 2019, t. 113, p. 27-49
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Proceso atnaujinimas; Europos Žmogaus Teisių Teismas; Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija; Teismų praktika; Bendrosios kompetencijos teismai; Administraciniai teismai
EN
Reopening of proceedings; European Court of human rights; Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms; Case law; Courts of general jurisdiction; Administrative courts
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas Lietuvos teisinis reguliavimas dėl proceso atnaujinimo civilinėse, baudžiamosiose ir administracinėse bylose, EŽTT konstatavus Konvencijos ir (ar) Konvencijos protokolo pažeidimą bylose prieš Lietuvą. Straipsnio autorė išskiria bylų kategorijas, kai proceso atnaujinti po EŽTT sprendimo nėra būtina ar galima. Toliau autorė tiria atvejus, kai procesas gali būti atnaujinamas, ir nurodo subjektus, kurie turi teisę kreiptis dėl proceso atnaujinimo. Kartu autorė pažymi tam tikrą skirtingą LAT ir LVAT požiūrį į proceso atnaujinimą. Galiausiai autorė aptaria nacionalinėje teisėje nustatytus terminus kreiptis dėl proceso atnaujinimo. Straipsnyje išnagrinėta LAT praktika parodo, kad LAT, siekdamas užtikrinti tikrą žmogaus teisių apsaugą, kartais taiko įstatymo analogiją ar net aiškina teisę contra legem. [Iš leidinio]

ENThis article begins with an analysis of the Lithuanian legal regulation on the reopening of domestic proceedings in civil, criminal, and administrative cases after the ECtHR finds a violation of the Convention and/or Protocol in cases against Lithuania. Next, the author discerns the categories of the cases wherein the reopening of domestic proceedings after the judgments of the ECtHR is not necessary or impossible. The author proceeds to the categories of the cases wherein the proceedings can be reopened and names the subjects who are empowered to ask for a reopening. Some difference in the approach taken by the Supreme Court of Lithuania and the Supreme Administrative Court of Lithuania is noted in this regard. Last, the author discusses the time limits set forth under the domestic law to ask for a reopening, as well as the case law of the Supreme Court, which renews these time limits. The case law of the Supreme Court of Lithuania demonstrates that the court, seeking to ensure the true protection of the rights, applies law by analogy or even interprets the law contra legem. [From the publication]

ISSN:
1392-1274, 2424-6050
Subject Area:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83561
Updated:
2020-03-22 10:33:06
Metrics:
Views: 10    Downloads: 2
Export: