XVI-XVII a. Lietuvos totorių moterų asmenvardžiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XVI-XVII a. Lietuvos totorių moterų asmenvardžiai
Alternative Title:
Personal names of Lithuania’s Tartar women in the 16-17th centuries
In the Journal:
Keywords:
LT
Asmenvardžiai; Antroponimai; Totoriai; Tėvavardžiai; Sutuoktiniai; Šaknis.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas – išnagrinėti XVI – XVII a. Lietuvos totorių moterų asmenvardžius. Medžiaga tyrimui rinkta daugiausia iš XVI-XVII a. teismų bylų, bet panaudoti ir kito pobūdžio šaltiniai – gyventojųsurašymo dokumentai, administraciniai aktai. Visi straipsnyje pateikiami įvardijimai yra metrikuoti. Tyrimo metu paaiškėjo, kad iš tėvo antroponimų yra sudaryti šie moters antroponimai: moteriškasis patronimas, antroponimas iš tėvo patronimo, -sk- tipo antroponimas. Iš sutuoktinio antroponimų yra sudaryti šie moters antroponimai: andronimas, antroponimas iš sutuoktinio patronimo, -sk- tipo antroponimas. Kartais pasitaiko asmenvardžių darybos klaidų (užrašomos ne tos priesagos). Vienos moters antroponimas sudarytas nestandartiškai – iš jos sūnaus antroponimo. Straipsnio autorė taip pat tyrė XVI a. Lietuvos totorių vardyno lituanizmus, Lietuvos totorių pavardžių formavimąsi XV – XVII amžiuje, totorių įvardijimą LDK kariuomenės dokumentuose, totorių moterų įvardijimo būdus ir įvardijimo struktūrą.

ENThe purpose of this article is to explore the personal names of Lithuania’s Tartar women in the 16-17th centuries. The material for the analysis was mostly gathered from legal cases, but other sources were also used: population census documents, and administrative acts. All names mentioned in the article are registered. It was found out in the analysis that the following female anthroponyms are derived from anthroponyms of the father: a female patronym, an anthroponym from an anthroponym of the father, an anthroponym of -sk- type. The following female anthroponyms are derived from anthroponyms of the spouse: an andronym, an anthroponym from an anthroponym of the spouse, an anthroponym of -sk- type. Sometimes mistakes occur in the derivation of personal names (the wrong suffixes are used). The derivation of the anthroponym of one woman is non-standard – it is derived from her son’s anthroponym. The author of the article also analysed the “Lithuanization” processes of Lithuania’s Tartar first [15]names in the 16th century, the formation of Lithuania’s Tartar surnames in the 16-17th centuries, naming Tartars in the army of the Great Duchy of Lithuania, and ways and structures of naming Tartar women.

ISSN:
1822-2072
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8315
Updated:
2013-04-28 16:45:18
Metrics:
Views: 39
Export: