Po ekspresyviosios dinamikos ženklu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Po ekspresyviosios dinamikos ženklu
Alternative Title:
Under the Sign of Expressive Dynamics
Keywords:
LT
Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTJonas Mekas, Algirdas Lansbergis, Leonas Lėtas, Adolfas Mekas – vienai kartai priklausantys rašytojai, kurie debiutavo jau gyvendami Vakarų Europoje. Antologijoje „Modernioji lietuvių egzilio proza“ yra pristatomi ankstyvieji šių autorių prozos tekstai, rašyti 1946-1951 metais ir skelbti bibliografine retenybe tapusiuose, keliolikos egzempliorių tiražu išleistuose žurnaluose bei prozos leidiniuose. Kūrybinio kelio pradžia šiems autoriams buvo itin intensyvi. Jie leido kultūros žurnalą „Žvilgsniai“, skelbė savo grožinius tekstus pačių leistose prozos antologijose bei gausioje Vokietijos DP stovyklose ėjusioje periodikoje. Visi jie buvo tik pradedantys kūrybinį kelią jauni žmonės, siekiantys transformuoti lietuviškąją tradiciją, sieti savo kūrybinius ieškojimus su vakarietiškosios kultūros krytimi, vertinti lietuviškąjį meną pasaulinės kultūros kontekste. Visiems jiems būdinga moderniosios kultūros pajauta, erudicija. XX a. Vakarų ir lietuvių estetinės, filosofinės minties išmanymas praturtino jų kūrybą, formavo poreikį polemizuoti bei eksperimentuoti. Dažname jų tekste ryškios avangardizmo, pokario metu atgimusio ekspresionizmo, o ypač egzistencializmo apraiškos. Iš DP stovyklose leistų leidinių išsiskyrė žurnalas „Žvilgsniai“, skelbęs eksperimentinius, laužančius literatūrines konvencijas tekstus. Neperiodinis žurnalas „Žvilgsniai“ ėjo 1946-1948 m. Žurnalo redaktoriumi buvo J. Mekas. Pirmojo „Žvilgsnių“ numerio redakcijos įvadinio žodžio pagrindinė nuostata buvo kūrybinės laisvės, kūrėjo individualumo siekis.Reikšminiai žodžiai: Modernioji lietuvių proza; Antologija; Kūryba; Jonas Mekas; Algirdas Landsbergis; Leonas Lėtas; Adolfas Mekas; Modern Lithuanian prose; Antology; Creation.

ENJonas Mekas, Algirdas Landsbergis, Leonas Lėtas, Adolfas Mekas are writers of the same generation, who debuted residing in Western Europe already. The anthology “Modern Prose of the Lithuanian Exile” presents the early prose texts of these authors, created in 1946-1951 and published in magazines and prose editions that were published in printings of a dozen units and are now considered bibliographical rarity. The beginning of the creative way of these authors was exceptionally intensive. They published a cultural magazine “The Looks”, published their fictional texts in prose anthologies that they themselves published and in periodicals that were numerous in the DP camps in Germany. They were all young people, only beginning their creative way, aiming at transforming the Lithuanian tradition, link their creative search with the direction of western culture, evaluating the Lithuanian art in the context of global culture. The feeling of modern culture and erudition are characteristic to all of them. The knowledge of the Western and Lithuanian aesthetic and philosophical thought of the 20th c. enriched their creative works, shaped a need to debate and experiment. The marks of avant-garde, expressionism, which revived after the war, and existentialism in particular are clear in most of their texts. “The Looks” magazine stood out among the publications of DP camps as it proclaimed experimental texts breaking literary conventions. The non-periodical magazine “The Looks” was published in 1946-1948. Its editor was J. Mekas. The main idea of the introductory word of the first edition of “The Looks” was the strife for creative freedom and individuality of the creator.

ISBN:
9955699205
Related Publications:
"Žvilgsniai" : lietuvių kultūros priartinimas prie moderniosios Vakarų kultūros / Laimutė Adomavičienė. Gimtasis žodis. 2009, Nr. 4, p. 12-21.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8306
Updated:
2020-12-21 19:48:10
Metrics:
Views: 25    Downloads: 3
Export: