"Žvilgsniai" : lietuvių kultūros priartinimas prie moderniosios Vakarų kultūros

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Žvilgsniai": lietuvių kultūros priartinimas prie moderniosios Vakarų kultūros
Alternative Title:
Glances: approaching Lithuanian culture to modern Western culture
In the Journal:
Gimtasis žodis. 2009, Nr. 4, p. 12-21
Keywords:
LT
Migracija / Migration; Modernizmas / Modernism.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas 1946-1948 m. Jono ir Adolfo Mekų, Algirdo Landsbergio ir Leono Lėto DP stovyklose, Wiesbadene ir Kasselyje, rotaprintu leistas novatoriškos formos bei turinio kultūros žurnalas "Žvilgsniai". Leidinys buvo tam tikras iššūkis masinei kultūrai ir technikos viešpatavimui. Modernioje kultūros sampratoje buvo aktualinama masinės kultūros, masinio vartojimo / tikrosios kultūros, menininko kūrybos prieštara. Viso buvo išleisti trys "Žvilgsnių" numeriai: 1946 m. kovą, 1947 m. birželį ir 1948 m. vasarį. "Žvilgsniuose" akcentuojama pakitusi individo samprata, kūrėjo individualumas ir laisvė. "Žvilgsnininkai" buvo ieškantys kūrėjai ir maksimalistiškai siekė keisti lietuvių kultūros, tarp jų - literatūros, tradiciją. Daugiakryptę "žvilgsnininkų" orientaciją rodo gausūs vertimai iš pasaulio ir Vakarų literatūrų. "Žvilgsnininkų" individualią savimonės raišką veikė pokario situacija, vertybių kaita, Vakarų kultūros krizė: F. Nietzsche's nihilizmas, S. Freudo pasąmonės akcentavimas, H.- L. Bergsono intuityvizmas, A. Einšteino reliatyvumo teorija, J.-P. Sartre'o, A. Camus egzistencializmo idėjos. Brolių Mekų, Landsbergio ir Lėto leisti "Žvilgsniai" išreiškė vakarietiškus jaunosios kartos rašytojų estetinius idealus, padėjo modernios kūrybos pagrindus ieškant savito kūrybos kelio. Polinkiu į avangardinį meną, modernia lietuvių kultūros samprata, užsienio autorių kūrybos vertimais ir originaliąja "žvilgsnininkų" kūryba (meniška, o kartais įdomia kaip eksperimentine) leidinyje atnaujintos kultūrinės sąsajos su moderniąja Vakarų Europos ir pasauline kultūra.Reikšminiai žodžiai: Žvilgsniai; Mekas; Lėtas Adamkevičius; Egzodas; Modernizmas; Kultūra; Vakarai; Avangardas.

ENThe article familiarizes readers with Glances, the journal published by brothers Jonas and Adolfas Mekas, Algirdas Landsbergis, and Leonas Lėtas. The aforementioned Journal expressed western aesthetic ideals of the authors of younger generation and laid basis for modern creation in the search of individual creative way. [From the publication]

ISSN:
0235-7151
Related Publications:
  • Neparklupdyta mūza : lietuvių literatūra vokietmečiu / Vytautas Kubilius. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001. 236 p.
  • Po ekspresyviosios dinamikos ženklu / Dalia Kuizinienė. Modernioji lietuvių egzilio proza / Algirdas Landsbergis, Jonas Mekas, Adolfas Mekas, Leonas Lėtas. [Vilnius]: Versus aureus, 2006. P. 7-22.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22469
Updated:
2018-12-17 12:32:02
Metrics:
Views: 31    Downloads: 6
Export: