Mediologija virtualios tikrovės akivaizdoje: nuo filosofijos ir sociologijos remikso iki augmentuotos tikrovės žemėlapiavimo

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mediologija virtualios tikrovės akivaizdoje: nuo filosofijos ir sociologijos remikso iki augmentuotos tikrovės žemėlapiavimo
Alternative Title:
Mediology in the face of virtual reality: from remix of philosophy and sociology till mapping of augmented reality
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2014, t. 25, Nr. 3, p. 200–210
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Metodologija; Tarpdalykiškumas; Mediologija; Technologijos; Virtuali tikrovė.
EN
Methodology; Interdisciplinarity; Mediology; Technology; Virtual reality.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiamos filosofijos ir sociologijos perspektyvos skaitmeninių medijų akivaizdoje, atskleidžiama, kaip skaitmeninių medijų raida prisideda prie naujųjų disciplinų atsiradimo, sėkmingai jungiančių tiek filosofines, tiek sociologines prieigas. Remiantis garsaus medijų filosofo Michaelio Heimo tyrimais, nagrinėjamos sąsajos tarp kibernetinės erdvės ir technologijų raidos, išryškinamas jų poveikis transformacijoms, vykstančioms kibernetinės erdvės „žemėlapiavime“. Svarstant filosofijos ir sociologijos perspektyvas medijuotoje kultūroje pristatomi Franko Hartmanno tyrimai, skirti mediologijos problematikai, parodoma, kaip mediologijos rėmuose „žemėlapiuojama“ virtualioji tikrovė. Galiausiai, taikant mediologijos metodinę prieigą, nagrinėjami konkretūs virtualios (augmentuotos) tikrovės pavyzdžiai. Argumentuojama, kad augmentuotos erdvės projekcijos yra gana jauna, itin dinamiška ir sparčiai kintanti medijų meno sritis, o jos sąsajos su technologijomis yra itin glaudžios, todėl mediologija yra itin paranki jos analizei. [Iš leidinio]

ENPaper deals with perspectives of philosophy and sociology in the face of new (digital) medias, shows how the evolution of digital media contributes to the emergence of new disciplines, successfully connecting both philosophical and sociological approaches. The authors present researches of the famous media philosopher Michael Heim, examine links between cyberspace and technological developments, highlight their influence on the transformations taking place in the mapping of cyberspace. When considering the philosophical and sociological perspectives in media culture, the authors present Frank Hartmann’s research devoted to the topic of mediology as a methodological approach suitable for analysis of virtual reality, or to be precise – augmented reality, or the so­called projection mapping. Finally, the paper deals with the projection mapping, which is a very young, dynamic and fast­changing field of media art, as well as particularly close connected with technology, what makes it a grateful topic for mediological analysis. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83056
Updated:
2020-03-03 16:44:41
Metrics:
Views: 37
Export: