Boksininkų agresijos raiška amžiaus aspektu

Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Boksininkų agresijos raiška amžiaus aspektu
In the Journal:
Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos [Theory and practice: problems and prospects]. 2017, p. 76-80
Keywords:
LT
Šilutė; Lietuva (Lithuania); Fizinis ugdymas / Physical education; Sportas / Sport.
Summary / Abstract:

LTNors mokslinėje literatūroje gana plačiai nagrinėjama sportuojančių asmenų agresyvaus elgesio problema, dvikovos atstovų tyrimai nėra gausūs. Kyla probleminis klausimas - kokioje amžiaus grupėje boksininkų agresijos raiška yra didesnė? Tyrimo hipotezė - vyresni boksininkai yra agresyvesni. Tyrimo tikslas - nustatyti boksininkų agresijos raišką amžiaus aspektu. Tyrime taikyta anketinė apklausa (Buss ir Perry agresijos skalė) (Buss and Perry, 1992) ir statistinė analizė. Tiriamąją imtį sudarė 48 Šilutės sporto mokyklos boksininkai (jaunimo ir suaugusiųjų amžiaus grupių atstovai), kurių vidutinis amžiaus 17,8 ± 3,1 metų, sportinis stažas - nuo 2 iki 8 metų. Tyrimas atliktas 2016 m. pavasarį. Tyrimas atskleidė, kad skirtingo amžiaus (jaunimo ir suaugusiųjų) boksininkų fizinė, netiesioginė, verbalinė agresija ir kaltės jausmas reikšmingai nesiskiria. Nors ir nenustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai, bet nežymiai didesnė yra verbalinės agresijos ir kaltės jausmo raiška nustatyta jaunesniems boksininkams. Skirtingo amžiaus boksininkų priešiškumas skiriasi statistiškai reikšmingai: didesnis priešiškumas nustatytas jaunimo amžiaus grupėje (p<0,05). Tyrimo rezultatai patvirtina D. Nasvytienės ir J. Montvydaitės (2003) tyrimo rezultatus, kurie atskleidė kad jaunesni paaugliai agresyvesni už vyresnius paauglius bei jaunus suaugusiuosius. Išvados: skirtingo amžiaus boksininkų fizinės, verbalinės agresijos ir pykčio raiška reikšmingai nesiskiria. Didžiausia priešiškumo raiška yra jaunimo amžiaus grupėje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Agresija; Amžiaus grupės; Boksas; Boksininkai; Age group; Age groups; Aggression; Boxers; Boxing.

ISSN:
2345-007X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82978
Updated:
2021-03-21 13:22:08
Metrics:
Views: 23
Export: