Baltarusių tautosaka iš Vilniaus Ivano Luckevičiaus gudų muziejaus lietuvių tautosakos rankraštyne

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baltarusių tautosaka iš Vilniaus Ivano Luckevičiaus gudų muziejaus lietuvių tautosakos rankraštyne
Alternative Title:
Belarusian folklore from the Vilnius Belarusian museum in the name of Ivan Lutskievich in the Lithuanian Folklore Archives
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2006, 32, p. 242-255
Keywords:
LT
Socialinės kultūrinės grupės / Sociocultural groups; Dainos / Songs; Socialinės kultūrinės grupės / Sociocultural groups.
Summary / Abstract:

LTPublikacija skirta žymaus baltarusių archeologo, etnografo ir visuomenės veikėjo Ivano Luckevičiaus (1881–1919), kurio asmeninės kolekcijos pagrindu 1921 metais buvo įkurtas Vilniaus Ivano Luckevičiaus vardo baltarusių muziejus, 125-sioms metinėms. Muziejus garsėjo savo kolekcijomis ir buvo svarbus baltarusių kultūros centras. Baigiantis karui, 1944 metais, jis buvo likviduotas, o jo turtai išbarstyti po įvairias Lietuvos ir Baltarusijos įstaigas. Dalis dokmentų atsidūrė ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Tai turtinga tautosakos rinkinių bei melodijų katalogo kortelių kolekcija bei kiti muziejaus dokumentai. Iš visos Lietuvių literatūros ir tautosakos institute esančios Ivano Luckevičiaus vardo gudų muziejaus medžiagos (tiek iš muzikinio katalogo kortelių, tiek iš tautosakos rinkinių) publikacijai atrinktos kuo įvairesnės paskirties, įvairiu laiku užrašytos dainos bei keli dainuojami šokiai ir žaidimai. Tarp jų yra nemažai paplitusių ir vakarų Baltarusijoje, ir pietryčių Lietuvoje. Skelbiami bei komentuojami 26 tautosakos kūriniai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tautinių mažumų tautosaka; Baltarusiai; Dainos; Melodija; Folklore of national minority; Belarus people; Songs; Melody.

ENThe publication is devoted to the famous Belarusian archaeologist, ethnographer and society activist Ivan Lutskievich (1881-1919), whose personal collection served as the basis for establishment of the Vilnius Belarusian museum (1921) in the name of Lutskievich, on his 125th anniversary. The museum was famous for its collections and became an important cultural centre of Belarusians. At the end of the war, in 1944, the museum was closed and its assets were scattered throughout various institutions of Lithuania and Belarus. Some documents came to the institute of Lithuanian literature and folklore. There is a rich card collection of folklore and catalogue of melodies as well as other documents of the museum. Songs of various periods and themes and several singing dances and games have been selected for publication from the entire material of the Belarusian museum in the name of Lutskievich available at the institute of Lithuanian literature and folklore. The songs include ones widely spread in the Western part of Belarus and south-eastern part of Lithuania. Twenty-six folk works are published and include comments.

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Related Publications:
"Rytų dzūkai" ar "Rytų aukštaičiai" : termino ir muzikos dialekto problema / Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė. Tautosakos darbai 2009, 38, p. 126-148.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8287
Updated:
2018-12-17 11:50:29
Metrics:
Views: 48    Downloads: 7
Export: