Nepabaigiami folkloristų darbai Žemaitijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nepabaigiami folkloristų darbai Žemaitijoje
Alternative Title:
Endless work of florists in Samogitia
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2006, 32, p. 256-263
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ekspedicijos; Viekšniai; Užrašyta medžiaga; Tradicijų kaita; Tyrimai; Field work; Tradition; Trasformation; Recorded material; Investigations.
Keywords:
LT
Ekspedicijos; Paveldas / Heritage; Tyrimai; Tradicijų kaita; Užrašyta medžiaga; Viekšniai.
EN
Field work; Investigations; Recorded material; Tradition; Trasformation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje šiuolaikinių folkloro lauko tyrimų ir jų metu sukauptos medžiagos naujausių tyrinėjimų kontekste apžvelgiama 2006 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto ekspedicija, vykusi Žemaitijoje, Viekšniuose ir jų apylinkėse (Mažeikių raj.). Ekspedicijos metu instituto folkloristai užrašinėjo įvairių žanrų klasikinį (liaudies dainas, pasakas, sakmes, patarles, mįsles etc.) ir naujovišką folklorą (šiuolaikines religines giesmes, vėlyvąsias literatūrinės kilmės dainas etc.), įvairius atsiminimus, žmonių gyvenimo istorijas, jų individualios kūrybos (dažniausiai poezijos) pavyzdžius. Ekspedicijos dalyviai domėjosi Viekšnių kraštui būdingiausių kultūros paveldo objektų istorija, dabartine jų būkle, fiksavo išsamius, dažnai tiesiogiai su folkloru susijusius, vietinių gyventojų pasakojimus apie lankytų vietovių gamtos ir kultūros paminklus. [Iš leidinio]

ENIn the context of the latest folklore field research and accumulated material, the article reviews the expedition of the Institute of Lithuanian Literature and Folklore that took place in 2006 in Samogitia, Viekšniai and the surrounding areas (Mažeikiai region). During the expedition, the Institute folklorists recorded various genres of classical (folksongs, tales, stories, riddles etc.) and contemporary folklore (contemporary religious chants, songs of literature origin etc.), various memoirs, life stories of people, examples of their individual creativity (mostly poetry). The expedition participants were interested in the history of the most featured sites of cultural heritage of Viekšniai area, their current condition, and were recording detailed stories of local residents, often directly related to folklore, about natural and cultural monuments of the visited locations.

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8286
Updated:
2018-12-17 11:50:28
Metrics:
Views: 23    Downloads: 2
Export: