Folkloro lauko tyrimai Žarėnų krašte

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Folkloro lauko tyrimai Žarėnų krašte
Alternative Title:
Folklore field researches in Žarėnai region
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2005, 30, p. 133-139
Keywords:
LT
Lauko tyrimas; Kultūrinis landšaftas; Kompleksinis požiūris; Tautosakos kontekstas; Tradicijos kaita.
Summary / Abstract:

LT„2005 metų liepos 12-22 dinomis Žarėnų seniūnijai priklausančiose apylinkėse (Telšių aps.) buvo surengta antroji Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto tautosakos rinkimo ekspedicija, remiama pagal Valstybinio ir mokslo studijų fondo tarpinstitucinę programą „Regioniniai folkloro ir tarmių tyrimai: Vakarų Lietuva“. <...>Ekspedicijos dalyviai tradiciškai kėlė kelis lauko tyrimų tikslus. Buvo siekiama toliau kaupti šiuolaikinį žemaičių folklorą ir jo pagrindu mėginti nustatyti, kokias folklorinio, mitinio bei religinio pasaulėvaizdžio dominantes galima užčiuopti dabartinėje žemaičių tradicinėje kultūroje; stebėti tradicinių žanrų kaitą ir pastovumą, senųjų nykimą ir naujų atsiradimą. Iškeltiems tikslams pasiekti prireikė kelių darbo etapų su atskirais uždaviniais: stengtasi aprėpti kuo daugiau informantų, iš jų gautis duomenis vertinti, lyginti bei apibendrinti. <...>Ekspedicijos metu buvo apklausta daugybė pateikėjų iš Žarėnų miestelio ir aplinkinių kaimų, taip pat gauta tautosakos, užrašytos (2002 m.) iš Luokės apylinkių gyventojų. Lietuvių tautosakos archyvą papildė apie 470 senojo ir vėlyvojo klodo dainų, giesmių, ratelių, per 280 įvairios paskirties tautosakos prozos kūrinių, žmonių gyvenimą ir pasaulėjautą atspindinčių pasakojimų, arti 50 smulkiosios tautosakos bei kitų mažosios tautosakos formos kūrinėlių, įvairių tikėjimų paliudijimų, taip pat apie 40 instrumentinės muzikos pavyzdžių.“.

ENDuring 12-22 July 2005 the second expedition of folklore collecting was organized by the institute of Lithuanian literature and folklore in neighbourhoods belonging to Žarėnai eldership (Telšiai county); funds for the expeditions have been provided by inter-institutional programme “Regional researches of folklore and dialects: West Lithuania” of State Sciences and Study Fund. <...>Participants of the expedition traditionally posed several aims of field research. The intention was to further accumulate latter-day Samogitians folklore and use it as a basis for analysis what dominants of folk, mythological and religious worldview may be found in current traditional culture of Samogitians, to follow variations and stability of traditional genres, vanishing of old ones and occurrence of new. In order to reach posed aims several work stages and different tasks have been involved: The attempt was to cover as much informants as possible as well as to assess to compare and to generalize data given by them. <...>During expedition lots of folk presenters from Žarėnai village and surrounding rural areas have been interviewed in line with folklore recorded (2002) from inhabitants of Luokė neighbourhoods. 470 songs from old and late stratum, psalms, roundels, over 280 items of folk prose, tales, reflecting human lifestyle and worldview, near 50 items of small-scale folklore and other forms, various beliefs and also about 40 examples of instrumental music have been added to the archive of Lithuanian folklore.

ISSN:
1392-2831
Related Publications:
Nepabaigiami folkloristų darbai Žemaitijoje / Vita Ivanauskaitė. Tautosakos darbai. 2006, 32, p. 256-263.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1856
Updated:
2018-12-17 11:35:14
Metrics:
Views: 66    Downloads: 2
Export: