The Expatriate experience: the factors of international assignment success

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Expatriate experience: the factors of international assignment success
Alternative Title:
Ekspatrianto patirtis: tarptautinio paskyrimo sėkmės veiksniai
In the Journal:
Transformations in business & economics . 2015, vol. 14, no. 1 (34), p. 20-47
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Ekspatriacijos procesas; Ekspatriantas; Tarptautinis paskyrimas; Tarptautinis prisitaikymas
EN
Expatriate; Expatriation process; International adjustment; International assignment
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama ištirti ekspatrianto tarptautinio paskyrimo sėkmės veiksnius. Tyrimui buvo iškelti uždaviniai: 1) ištirti ekspatriacijos procesą išskiriant tarptautinio paskyrimo sėkmės veiksnius; 2) išnagrinėti tarptautinio paskyrimo sėkmės veiksnių empirinį ištyrimo lygį; 3) ištyrus ekspatriantų patirtį Lietuvos atveju, nustatyti tarptautinio paskyrimo sėkmės veiksnius. Vykdydami tarptautinę veiklą, ekspatriantai tampa svarbiais namų organizacijos filosofijos, kultūros, strategijos perdavėjais. Teorinė ir empirinė analizė rodo, kad daugiausiai tarptautinio paskyrimo sėkmė priklauso nuo atrinktų kandidatų, jų motyvacijos, gebėjimo greitai prisitaikyti prie pokyčių, noro tobulėti, gebėjimo sklandžiai prisitaikyti naujoje aplinkoje, efektyviai veikti siekiant užsibrėžtų tikslų, taip pat nuo darbuotojų šeimos situacijos. Atlikto tyrimo rezultatai atskleidė, kad vienas sudėtingiausių ekspatriacijos proceso etapų yra ekspatriantų prisitaikymas tarptautinio paskyrimo metu. Nustatyta, kad sėkmingas ekspatriantų prisitaikymas siejasi su efektyvia veikla, tarptautinio paskyrimo sėkme bei ekspatriantų turimų lūkesčių pateisinimu. O nesėkmingas prisitaikymas nulemia įvairias nesėkmes ir individualių problemų atsiradimą (jei darbuotojui nesiseka prisitaikyti naujoje aplinkoje, jis susiduria su įvairiomis problemomis, kurios lemia neefektyvią veiklą, ankstesnį proceso užbaigimą ar įvairius kitus nuostolius), įrodyta, kad ekspatriantų prisitaikymo ir viso ekspatriacijos proceso sėkmei reikšmingiausia yra darbuotojo stipriosios asmeninės savybės, turimi profesiniai, socialiniai, adaptacijos įgūdžiai, turima tarptautinė patirtis, palanki šeimos situacija. Tyrimo metu išryškėjo ir organizacijos reikšmė ekspatriacijos procesui bei darbuotojų tarptautiniam prisitaikymui; tai gali būti laikoma ateities tyrimų perspektyva. [Iš leidinio]

ENThis article analyses the factors of expatriate international assignment success: the process, empirical level, the experience of expatriates on a national level. Theoretical and empirical analysis reveals that success depends mostly on the candidates selected, their motivation, ability to adjust to change, wish to improve, ability to adjust to a new environment, effectively act in order to achieve goals, the situation of an employee ’s family. The results of the research carried out showed that one of most complex stages of the expatriation process is the adjustment of expatriates during the international assignment which has significant impact on the international assignment success and satisfaction of individual expectations or various failures and emergence of individual problems. It has been proved that the success of the adjustment stage and the entire expatriation process is mostly influenced by the personal strengths of employees, their professional, social, adjustment skills, international experience, and a favourable situation of their families. [From the publication]

ISSN:
1648-4460
Subject Area:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82805
Updated:
2020-07-09 21:16:06
Metrics:
Views: 17
Export: