Netipinės šeimos vaikas: kompetencijų ypatumai.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Netipinės šeimos vaikas: kompetencijų ypatumai
In the Journal:
Pedagogika. 2005, 79, p. 155-160
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Zarasai; Lietuva (Lithuania); Kompetencijos / Competencies; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje pateikta netipinės šeimos 5–7 metų amžiaus vaikų komunikavimo, pažinimo, sveikatos tausojimo, socialinės bei meninės kompetencijų, lyginant su tradicinės šeimos vaikų kompetencijomis, tyrimo duomenimis. Straipsnyje pateikiama VPU Vaikystės studijų katedros dėstytojų ir magistrantų tyrimo .Vaikas besikeičiančioje informacinėje visuomenėje, atlikto 2004–2005 m., dalis. Buvo tiriami 155 netipinės šeimos vaikai ir 247 tradicinės šeimos vaikai. Tyrimas parodė, kad netipinės šeimos vaikų įvairių kompetencijų įgijimas yra komplikuotas; kompetencijų lygis, išskyrus pažinimo kompetenciją, yra žemesnis nei vaikų, augančių tradicinėje šeimoje. Tirtų netipinių šeimų vaikų komunikavimo kompetencijos sėkmingai plėtotei trukdo šeimos struktūra, per mažas šeimos narių dėmesys bendravimui su vaiku bei vaiko bendraamžių ignoruojantis ir nepalankus elgesys su juo ugdymo institucijose. Netipinių šeimų vaikų sveikatos saugojimo kompetenciją veikia netinkami šeimos narių tarpusavio santykiai, santykiai su vaikais, pačių vaikų negatyvus elgesys su aplinkiniais. Socialinės kompetencijos tinkamam formavimuisi trukdo vaiko nevisavertiškumo pojūtis, atsirandantis dėl jo šeimos skirtingumo, baimės ir netikrumo jausmo, suvokus savo bejėgiškumą, agresija, per kurią vaikas bando kompensuoti visas savo netektis. Netipinės šeimos dėl laiko, pinigų stygiaus, blogos nuotaikos nepakankamai domisi vaikų meninių gebėjimų plėtra. Netipinių ir tradicinių šeimų vaikų pažinimo kompetencijos beveik nesiskiria.Reikšminiai žodžiai: Netipinė šeima; Vaikai; Kompetencija; Atypical family; Child; Competence.

ENThe empiric research of education and competence peculiarity, took place in Vilnius, Zarasai and Shalchininkai cities between 5–7 years old children from complete and incomplete families –155 children from incomplete families and 247 children from complete families took part in the research. The aim of the research was to find out whether children from incomplete families competence abilities level differs from the children with complete family. Also was looking forward to find out how the family structure influences children’s education and competence abilities. Analyzes were used interview (conversation with child), collision situation, problem situation, observation, experiment, questionnaire for parents, questionnaire for pedagogues, processing methods for statistic information were used. The analyses of collected and systematized information showed that children from incomplete families social, communicational, health protection and artistic competence abilities level is lower comparable to the children with complete families. The cognition competence abilities level for children from incomplete families doesn’t differ from the children from complete families cognition competence abilities level. Family structure is a factor, which makes influence upon children education and competence abilities. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8275
Updated:
2018-12-20 23:07:13
Metrics:
Views: 39    Downloads: 13
Export: