Economic contribution of sports event: analysis of Eurobasket 2011 example

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Economic contribution of sports event: analysis of Eurobasket 2011 example
Alternative Title:
Sporto renginio ekonominis indėlis: Eurobasket 2011 atvejo analizė
In the Journal:
Transformations in business & economics. 2014, vol. 13, no. 2 (32), p. 41-54
Keywords:
LT
Sportas / Sport.
Summary / Abstract:

LTAnalizuojant sporto indėlį į ekonomiką, galima išskirti profesionalų ir mėgėjų sportą, tačiau atskira sritis yra sporto renginiai. Paprastai šalis, norinti rengti didelį {major) sporto renginį, turi mokėti tiek rengimo mokestį renginio teisių valdytojui, tiek prisiimti sklandžios renginio organizacijos, infrastruktūros paruošimo ir pravedimo išlaidas. Straipsnio tikslas - įvertinti ekonominį sporto renginio indėlį. Išanalizavus mokslinę literatūrą, teigtina, kad sporto renginio indėliu į ekonomiką neabejojama. Tačiau jo reikšmingumas gali skirtis, tad visada reikia įvertinti išlaidas ir naudą. Dažniausiai taikomas Išlaidų naudos skaičiavimo modelis. Svarbiausia sporto renginio indėlio vertinimo problema - sporto renginių palikimo {legacy) ateityje vertinimas. Pastebima, kad tiek teigiamas, tiek neigiamas jo poveikis atsiskleidžia per ilgąjį laikotarpį, todėl labai sunku iš anksto įvertinti sporto renginio ekonominį indėlį. Be to, dažnai sporto renginio palikimas bei indėlis į ekonomiką priklauso nuo to, ar reikalingos specialios investicijos į sporto infrastruktūrą ir, jei jų reikia didelių, vertintina, kaip sukurtoji sporto infrastruktūra bus panaudojama po renginio. Trūksta ir oficialios ekonominio indėlio statistikos, nors pirmieji Sporto industrijos ekonomikos statistikos rinkimo darbai jau atlikti. Ekspertų interviu metodu nustatyta, kad sporto renginio ekonominį efektą galima didinti, jei sporto renginio organizatoriai tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu lygiu daugiau išlaidų skirtų efektyviai komunikacijai apie renginį, o valstybė taikytų mokesčių lengvatas verslui už organizuojamo tarptautinio renginio rėmimą. Tačiau net ir didėjant išlaidoms, jei dėl jų renginys tampa populiaresnis, galima tikėtis ir didesnio ekonominio indėlio.Ekonominis indėlis didėja dėl iš didesnio čempionato žiūrovų skaičiaus arenose ir verslui patrauklcsnit! rinkodarinių teisių bei mokestinių įplaukų į valstybės biudžetą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ekonominis indėlis; Eurobasket 2011; Sporto industrija; Sporto pramonė; Sporto renginio palikimas; Economic contribution; Eurobasket 2011; Legacy of sport event; Lithuania; Sport industry.

ENIn order to organize a sport event it is necessary for the organizers to assess properly its economic contribution. Without the assessment of the sport event contribution the reasoning of the event’s budget becomes complicated, unless not economical, but political criteria of the event organization are followed exclusivelly. An economic contribution of the sport event interests not only practicians, Le., organizers of sports events, but also the scientists of economics. The aim of the article is to assess the economic contribution of the sport event. In the assessment of economic contribution it is important to evaluate the legacy of sport event. Namely because of this aspect the problem of assessment of the economic contribution of sport event appears, since the expenses when the event is organized are felt before it and during the event, and economic contribution and legacy of the sport event may occur after it is over. In the article also direct and indirect impact of Eurobasket 2011 on the economy was assessed, however it is necessary to consider also the legacy of sport event, Le., the use of sports arenas in the future. Refering to the experience of the Eurobasket 2011 organizers the possibilities of basketball championship improvement are identified in the article. The first possibility is the increase of investments made by the sport event organizers into the communication regarding the higher attraction of foreign fans. One more possibility would be the governmental legislative-taxing concessions for the promotion of international events. And also an international organization of the sport event by collecting a higher event tax would transfer more marketing rights for a local organizer. [From the publication]

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82602
Updated:
2020-12-17 20:20:06
Metrics:
Views: 14    Downloads: 3
Export: