Karys ankstyvojoje Lietuvoje: archeologijos šaltinių tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Karys ankstyvojoje Lietuvoje: archeologijos šaltinių tyrimas
Alternative Title:
Warrior in early Lithuania: research into archaeological sources
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2018, t. 37, p. 129-144. Medieval Warriors in the Slavic and Baltic Area = Viduramžių kariauninkai slavų ir baltų erdvėje
Keywords:
LT
13 amžius - 1569. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. LDK.
Summary / Abstract:

LTKill a. ir XIV a. pirmoji pusė buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės atsiradimo ir tapsmo viena iš didžiausių ekspansinių jėgų Šiaurės rytų Europoje periodas. Deja, išskyrus archeologijos duomenis ir skurdžius istorijos šaltinius, visiškai nėra duomenų, kaip atrodė tuometinio lietuvių kario ginkluotė. Šio straipsnio tikslas - parodyti, kad, naudojantis, atrodytų, lakoniška informacija, galima susidaryti vaizdą ne tik apie tam tikro kario naudotus šarvus ar ginkluotę, bet ir apie lietuviams būdingus karybos bruožus. Korektiška analogų paieška neturėtų apsiriboti tik archeologija. Daug informacijos gali suteikti ir kiti - vaizduojamosios ir taikomosios dailės - šaltiniai. Viduramžių meno kūrinių analizė gali tapti tokia pat svarbi kaip ir pačių ginklų analizė, kadangi archeologinis objektas gali būti lengvai atpažįstamas dailės šaltiniuose. Tiesa, ši informacija turi būti kruopščiai išanalizuota, atsižvelgiant į tam tikrus niuansus (specifines viduramžių meno sąlygas), dėl kurių tyrimas gali krypti neteisinga linkme. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Viduramžių archeologija; Karo istorija; Ginkluotė ir šarvai; Lietuvių karys; Viduramžių menas; Medieval Archaeology; Military history; Arms and amour; Lithuanian warrior; Medieval art.

ENThe 13th and early 14th century was a time when Lithuania emerged as a grand duchy and became one of the biggest expansion forces in northeast Europe. Unfortunately, we have no information today about what the equipment of a Lithuanian warrior looked like at that time, except for archaeological data and poor historical sources. The aim of this article is to show that by using this apparently quite scanty information, we can create not only an image of the arms and armour used by a particular warrior; there is also a possibility to retrace specific features of warfare by Lithuanians. The search for analogues should not be limited to archaeology. Much information can be obtained from sources in the fine arts and applied arts. The analysis of Medieval art can be as important as research into weapons itself, because an archaeologically discovered object can easily be recognised in fine arts sources. However, this information should be analysed carefully, taking into account certain factors (the special conditions of Medieval art) that may cause the study to go in the wrong direction. [From the publication]

DOI:
10.15181/ahuk.v37i0.1934
ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82509
Updated:
2020-02-13 21:25:34
Metrics:
Views: 59    Downloads: 17
Export: