Investicijos į žmogiškąjį kapitalą Lietuvoje: išsilavinimo grąžos vertinimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Investicijos į žmogiškąjį kapitalą Lietuvoje: išsilavinimo grąžos vertinimas
Alternative Title:
Human capital investment in Lithuania: evaluating returns to education
Keywords:
LT
Žmogiškasis kapitalas; Investicijos į išsilavinimą; Išsilavinimo grąžos vertinimas; Grynoji dabartinė vertė; Vidinė grąžos norma; Atsipirkimo laiko metodas
EN
Human capital; Investment in education; Evaluation of returns to education; Net present value; Internal rate of return; Payback period method
Summary / Abstract:

LTInvesticijos į žmogiškąjį kapitalą – vienas pagrindinių ekonominio augimo ir vystymosi šaltinių, plačiai analizuojamų ekonominėje literatūroje. Straipsnio tyrimo objektas – investicijos į išsilavinimą Lietuvoje. Šio straipsnio tikslas – išanalizavus investicijas į žmogiškąjį kapitalą įvertinti išsilavinimo grąžą Lietuvoje. Straispnyje naudojama mokslinės literatūros analizė bei grynosios dabartinės vertės, atsipirkimo laiko ir vidinės grąžos normos metodai. Atlikus investicijų į išsilavinimą Lietuvoje vertinimą nustatyta, kad už studijas nemokantiems įmokų asmenims investicijos į išsilavinimą yra ekonomiškai naudingos ir lemia jų konkurencingumo darbo rinkoje išaugimą. Investicijos į išsilavinimą skatina asmenybės tobulėjimą, visuomenės bei valstybės vystymąsi, produktyvumo ir konkurencingumo pasaulio mastu augimą. [Iš leidinio]

ENInvestments in human capital are one of the main sources of economic growth and development. The object of the article is the investment in education in Lithuania. The aim of the article is to evaluate returns to education in Lithuania after analyzing investments in human capital. The methodology of the analysis is the scientific literature and an application of methods of net present value, payback period and internal rate of return. After evaluating the investment in education in Lithuania, it has been established that investments in education for students who do not pay contributions for studies are economically advantageous and determine the growth of their competitiveness in the labor market. Investing in education promotes personal development, the development of society and the state, productivity and competitiveness on a global scale. [From the publication]

ISSN:
2029-7149
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82500
Updated:
2020-02-13 15:43:53
Metrics:
Views: 17    Downloads: 1
Export: