Išvengiamų išeičių ir ambulatorinės sveikatos priežiūros įstaigų geografinio prieinamumo ryšys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Išvengiamų išeičių ir ambulatorinės sveikatos priežiūros įstaigų geografinio prieinamumo ryšys
Alternative Title:
Relation between avoidable outcomes and geographical accessibility to primary healthcare facilities
In the Journal:
Visuomenės sveikata . 2018, Nr. 1 (80), p. 38-47
Keywords:
LT
Geografinis prieinamumas; Geografinės informacinės sistemos; Išvengiamas mirtingumas; Išvengiamos hospitalizacijos; Pirminė ambulatorinė sveikatos; Pirminė psichikos sveikatos priežiūra; Priežiūra; Šeimos medicina
EN
Avoidable hospitalizations; Avoidable mortality; General practice; Geographical accessibility; Geographical information systems; Primary healthcare; Primary mental healthcare
Summary / Abstract:

LTTikslas. Nustatyti išvengiamų išeičių (mirtingumo ir hospitalizacijų) bei pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų geografinio prieinamumo ryšį. Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimas atliktas naudojant geografinių informacinių sistemų (GIS) priemones. Derinti erdviniai šeimos medicinos (ŠM) ir pirminės psichikos sveikatos priežiūros (PPSP) paslaugas teikiančių įstaigų, turinčių sutartis su teritorine ligonių kasa, geografinio išsidėstymo ir gyventojų skaičiaus seniūnijose bei jų pasiskirstymo 1 km gardelėmis šalyje duomenų sluoksniai. Derinant šiuos sluoksnius apskaičiuotas gyventojų pasiskirstymas pirminių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (PAASPĮ), teikiančių ŠM ir (ar) PPSP paslaugas, atžvilgiu ir geografinį prieinamumą apibūdinantis suminis prieinamumo rodiklis (SPR). Šis rodiklis panaudotas geografinio prieinamumo ryšiui su išvengiamo mirtingumo rodikliais seniūnijose, savivaldybėse ir apskrityse 2010–2014 m. bei išvengiamų hospitalizacijų rodikliais savivaldybėse ir apskrityse 2014–2016 m. nustatyti. Rezultatai. Nustatytas statistiškai reikšmingas įvairaus stiprumo neigiamas ŠM ir PPSP paslaugas teikiančių PAASPĮ geografinio prieinamumo ir mirtingumo dėl savižudybių rodiklių ryšys seniūnijose, savivaldybėse ir apskrityse (koreliacijos koeficientai r svyravo nuo –0,909 iki –0,184). Taip pat geografinio prieinamumo prie ŠM paslaugas teikiančių PAASPĮ rodikliai buvo susiję su kai kuriais išvengiamų hospitalizacijų (IH) rodikliais – bendru IH rodikliu, IH dėl pneumonijos, stazinio širdies nepakankamumo, lėtinės obstrukcinės plaučių ligos ir hipertenzijos (koreliacijos koeficientai r svyravo nuo –0,744 iki –0,276).Išvados. Aukšti išvengiamo mirtingumo dėl savižudybių ir kai kurie išvengiamų hospitalizacijų rodikliai Lietuvoje gali būti siejami su prastesniu ŠM ir (ar) PPSP paslaugas teikiančių PAASPĮ geografiniu prieinamumu. [Iš leidinio]

ENThe aim of the study was to evaluate relation between rates of two type of avoidable outcomes and geographical accessibility to primary healthcare facilities. Material and methods. Geographical information system (GIS) was used to calculate rates in various administrative territories. We combined several layers of spatial data to calculate total accessibility indicator (TAI). The spatial data contained point layer with healthcare facilities where general practice and primary mental healthcare services were provided. Layers with number of residents in 1 km grids were also used. TAI was calculated for elderships, municipalities and regions. Data from Causes of death registry of Lithuania was used to calculate mortality rates during 2010–2014. Data from Compulsory health insurance fund information system was used to calculate rates of avoidable hospitalizations in Lithuania during 2014–2016. Results. There was a negative relation between geographical accessibility to primary healthcare facilities and rates of suicide in elderships, municipalities and regions (correlations were statistically significant and coefficients varied between–0.909and–0.184). There was also a negative relation between geographical accessibility to primary healthcare facilities and some avoidable hospitalization rates (correlations were statistically significant and coefficients varied between –0.744 and –0.276). Conclusions. Higher mortality from suicide rates and some rates of avoidable hospitalizations might be related to worse geographical accessibility to primary healthcare facilities. [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Related Publications:
Šeimos medicinos ir pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų geografinio prieinamumo rodiklių netolygumai / Sandra Mekšriūnaitė, Romualdas Gurevičius. Visuomenės sveikata. 2017, Nr. 4 (79), p. 54-65.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82357
Updated:
2020-04-18 07:38:58
Metrics:
Views: 4    Downloads: 1
Export: