Lietuvos atvykstamojo turizmo plėtros aspektai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos atvykstamojo turizmo plėtros aspektai
Alternative Title:
Aspects of development of the Lithuanian inbound tourism
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Turistų srautai; Turizmas; Turizmo plėtra; Turizmo sektorius; Tourism; Tourism development; Tourism sector; Tourist flows.
Keywords:
LT
Turizmas / Tourism.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje autorė analizuoja Lietuvos atvykstamojo turizmo plėtros aspektus. Tyrimo objektas - Lietuvos atvykstamojo turizmo plėtra. Tyrimo tikslas - atlikti Lietuvos atvykstamojo turizmo plėtros analizę. Tyrimo uždaviniai: atlikti turizmo plėtros analizę teoriniu aspektu bei atlikti Lietuvos atvykstamojo turizmo statistinių duomenų analizę. Straipsnyje naudoti mokslinės literatūros šaltinių, dokumentų bei statistinių duomenų analizė. Pastaraisiais dešimtmečiais sparčią turizmo plėtrą lėmė bendrosios visuomenės vystymosi tendencijos - turizmas tapo viena iš populiariausių laisvalaikio veiklų ir viena pirmaujančių ūkio šakų bei pagrindine ūkinės veiklos sritimi ir pajamų šaltiniu daugelyje valstybių. Pasak JT PTO analitikų šiuo metu turizmas yra trečias pagal dydį ekonominis sektorius pasaulyje ir 83 proc. pasaulio šalių yra vienas iš penkių pagrindinių pajamų šaltinių. Straipsnyje prieinama prie išvadų, kad turizmo plėtra - tai ilgalaikis procesas, susijęs su turizmo planavimu bei turizmo politikos formavimu bei didėjančiu atvykstančiųjų turistų srautu. Vystant turizmo plėtrą, būtina atsižvelgti į daugelį įtakojančių veiksnių, svarbus ir tinkamas plėtros modelio pasirinkimas, nulemiantis turizmo plėtros rezultatus. Plėtojant turizmą, svarbus yra šalies vyriausybės vaidmuo formuojant turizmo politiką. Atlikus Lietuvos turizmo sektoriaus plėtros analizę statistiniu aspektu, Lietuvoje fiksuojamas turistų srautų augimas. [Iš leidinio]

ENIn the article, the author analyzes aspects of the development of Lithuanian inbound tourism. The object of the research is the development of Lithuanian inbound tourism. The aim of the research is to carry out the analysis of inbound tourism in Lithuania. The article uses the analysis of scientific literature sources, documents analysis and the analysis of statistical data. It is concluded that the development of tourism is a long-term process related to tourism planning and the formation of tourism policy and the increasing flow of incoming tourists. After the analysis of the development of the tourism sector in Lithuania from a statistical point of view, the growth of tourist flows is recorded in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
2029-2805; 2029-2813
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82275
Updated:
2020-07-09 21:15:48
Metrics:
Views: 44    Downloads: 16
Export: