Lietuvių mitologinių sakmių veikėjos „laumės“ ir jų atitikmenys rusų ir anglų kalbose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių mitologinių sakmių veikėjos „laumės“ ir jų atitikmenys rusų ir anglų kalbose
Alternative Title:
Lithuanian mythological creatures "laumės" and their equivalents in Russian and English
In the Journal:
Vertimo studijos. 2019, t. 12, p. 6-21
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kultūrinis atitikmuo; Laumė; Mitologinės būtybės; Mitologinės sakmės; Realijos; Vertimas; Cultural equivalent; Fairy; Laumė; Mythological creatures; Mythological tales; Realia; Translation.
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Kultūrinis atitikmuo; Laumė; Mitologija / Mythology; Realijos; Rusų kalba / Russian language; Vertimas / Translation.
EN
Cultural equivalent; Fairy; Realia.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje toliau nagrinėjama „Vertimo studijų“ 11 numeryje autorės paskelbtame straipsnyje „Raganos ir burtininkai lietuvių mitologinėse sakmėse ir jų atitikmenys rusų ir anglų kalbose“ pristatyta mitologinių tekstų vertimo problematika, pateikiant dar vienos mitologinių būtybių grupės – laumių – lyginamąją vartosenos lietuvių, anglų ir rusų kalbose bei kultūrose analizę. Viso tyrimo teorinės prielaidos ir pagrindinės sąvokos, tokios kaip realijos, svetiminimo ir savinimo strategijos, jų taikymas vertime, lietuvių, keltų bei slavų mitologijų sąveika ir lyginimo objekto pasirinkimas, aptarti pirmajame straipsnyje, o šiame pristatoma surinkta ir susisteminta medžiaga apie laumes, pateikti galimi vertimo ar aiškinimo papildomuose komentaruose variantai. Turėdami tokią informaciją vertėjai gali geriau suprasti konkrečių mitologinių personažų panašumus bei skirtumus ir parinkti tinkamiausius lietuviškose mitologinėse sakmėse sutinkamų būtybių kultūrinius atitikmenis. [Iš leidinio]

ENThis article aims to find cultural equivalents for the Lithuanian mythological creature laumė in the English and Russian languages. Therefore, a comparative analysis of similar mythological creatures in Lithuanian, Russian and English languages and cultures was carried out. The results of the analysis have shown which names of these creatures might be considered cultural equivalents. Such information is useful not only when choosing a domestication strategy, but for a foreignization strategy as well because these equivalents can be used both in the translation text itself and in additional extratextual comments. The conclusions given at the end of this article may be of practical importance for translators or authors writing about Lithuanian mythology and folklore for English or Russian speaking readers. [From the publication]

DOI:
10.15388/VertStud.2019.1
ISSN:
2029-7033
Related Publications:
Ričardo Gavelio „Vilniaus pokerio“ kultūrinių realijų vartojimas ir vertimas į anglų ir prancūzų kalbas / Aurelija Leonavičienė, Gintarė Inokaitytė. Darnioji daugiakalbystė 2023, 22, p. 212-257.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82215
Updated:
2020-04-04 06:52:41
Metrics:
Views: 50    Downloads: 5
Export: