Būsimųjų religijos švietėjų dvasingumo samprata

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būsimųjų religijos švietėjų dvasingumo samprata
Alternative Title:
Concept of spirituality of future religious educators
In the Journal:
Pedagogika. 2004, 70, p. 207-212
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami būsimųjų religijos švietėjų dvasingumo tyrimo rezultatai kognityviniu požiūriu. Remiantis teoriniais bei empiriniais duomenimis apibūdinami svarbesni tiriamųjų dvasingumo rodikliai: požiūris į dvasines vertybes, pasirinktų vertybių prasmės suvokimas, dvasingo žmogaus įvaizdis bei dvasingumo esmės supratimas. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the research findings on the spirituality of future religious educators from the cognitive point of view. On the basis of theoretical and empirical data, the article defines the important indicators of spirituality of the researched persons such as attitude to the spiritual values, comprehension of the meaning of the chosen values, image of a spiritual person and realization of the essence of spirituality.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Vertybių internalizacijos pokyčiai vyresniame mokykliniame amžiuje / Vanda Aramavičiūtė. Acta paedagogica Vilnensia. 2002, t. 9, p. 162-172.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8219
Updated:
2018-12-17 11:21:07
Metrics:
Views: 13
Export: