Lietuvių literatūros vertimai į italų kalbą: dešimtmečio apžvalga (2008–2018)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių literatūros vertimai į italų kalbą: dešimtmečio apžvalga (2008–2018)
Alternative Title:
Translation of Lithuanian literature into Italian: an overview of the decade (2008–2018)
In the Journal:
Vertimo studijos. 2018, t. 11, p. 100-110
Keywords:
LT
Italija (Italy); Lietuva (Lithuania); Dramaturgija / Dramaturgy; Poezija / Poetry; Proza / Prose; Vertimas / Translation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatoma pastarojo dešimtmečio (2008–2018 m.) vertimų iš lietuvių į italų kalbą apžvalga. Visi autoriui žinomi lietuvių kūrinių vertimai į italų kalbą apžvelgiami pagal žanrus: proza, poezija, eseistika ir dramaturgija. Analizė atskleidė, kad poezija yra labiausiai verčiamas žanras, tačiau per nagrinėjamą laikotarpį buvo išleisti ir keli reikšmingi romanai bei esė. Analizėje nustatytas terminus post quem – 2007 m.: tais metais Lietuva buvo Turino knygų mugės garbės viešnia. Šia apžvalga siekiama ne tik atnaujinti duomenis apie lietuvių literatūrą Italijoje, bet ir aptarti dabartinę jos padėtį. Iš statistinių duomenų įžvelgiama teigiama tendencija, t. y. pastebimas nuolatinis išverstų kūrinių skaičiaus augimas. Pažymėtina, kad per pastaruosius penkerius metus buvo išversta beveik dvigubai daugiau negu per 2005– 2008 m. Tačiau tai, kad nuolat auga vertimų, o ne nuolatinių vertėjų skaičius, byloja, kad tokie rezultatai buvo pasiekti ne dėl išorinių įvykių, bet dėl kelių atsidavusių, nenuilstančių vertėjų darbo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dramaturgija; Esė; Literatūra; Lietuvių literatūros vertimas; Lietuvių literatūros vertimas į italų kalbą; Poezija; Proza; Turino knygų mugė; Vertimai į italų kalbą; Essay; Lithuanian literature; Poetry; Prose; Theatre; Translation of Lithuanian Literature into Italian; Translations of Lithuanian literature into Italian; Turin Book Fair.

ENThe article presents an overview of translations from Lithuanian into Italian during the last decade (2008–2018). All translations of Lithuanian works into Italian that are known to the author are reviewed by genre: prose, poetry, essay and theatre. The analysis reveals that poetry is the most translated genre, but several significant novels and essays were also published during the period under review. In the analysis, the terminus post quem is 2007, when Lithuania was an honorary guest of the Turin Book Fair. The aim of this review is not only to update data on Lithuanian literature in Italy, but also to discuss its current situation. The statistics show a positive trend, i.e. there is a steady increase in the number of translated works: over the last five years, the number of translations has almost doubled compared to 2005–2008. However, the constant increase in the number of translations rather than in the number of translators shows that such results were not achieved through external events, but by the work of several dedicated, tireless translators. [From the publication]

DOI:
10.15388/VertStud.2018.7
ISSN:
2029-7033
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82181
Updated:
2020-07-28 20:31:08
Metrics:
Views: 40    Downloads: 11
Export: