Перакладная лiтаратура ў Вялiкiм Княстве Лiтоўским у XV-XVIII стагоддзях

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Baltarusių kalba / Belarusian
Title:
Перакладная лiтаратура ў Вялiкiм Княстве Лiтоўским у XV-XVIII стагоддзях
Alternative Title:
Literature of the Grand Duchy of Lithuania from 15th to 18th Century
In the Journal:
Senoji Lietuvos literatūra. 2006, 21, p. 171-228
Keywords:
LT
15 amžius; Mokslo šaltiniai / Sources of science.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vertimų ypatumai ir jų sklaida 16-18 a., aiškinamos didelio vertimų išpopuliarėjimo priežastys. Straipsnyje nagrinėjamos atskirų literatūros paminklų temos, siužetų ir kompozicijos įvairovė, pagrindinės istorinio romano vertimo tendencijos ir jų kaita. Pasak autoriaus, literatūriniai tokio pobūdžio vertimai dažniausiai patiria populiariausių to krašto literatūros žanrų įtaką – šiuo atveju kronikų, kurios labiausiai įtakojo istoriografijos sklaidą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Straipsnyje analizuojamos sąsajos tarp literatūros kūrinių vertimų ir jų šaltinių Vakarų Europos literatūroje siužeto ir meninės vertės aspektu. Taip pat aptariama ir literatūrinių Lenkijos vertimų įtaka besikeičiančiam rusėnų vertimų pobūdžiui.Reikšminiai žodžiai: Verstinė literatūra; Tematika; Istorinis romanas; Metraščiai; Rusėniškieji verimai; Literary translation; Literary monuments; Historical novel; Ruthenian transalation.

ENThe article deals with peculiarities of the literary translations of the 16th - 18th centuries Grand Duchy of Lithuania and their development, as well as discussing reasons for their wide spread. The study discusses history of individual literary monuments and the variety of their themes, plots and compositions, as well as defining the main tendencies in development of the historical novel in translation. According to the author, the literary translations of this kind encouraged fictionalization of the most popular genre of the original literature, namely, the chronicle narratives, most significantly affecting the development of the historiography in the Grand Duchy of Lithuania. Connections of the translated literary monuments in terms of plot and artistic quality with their sources from the West European literature are revealed in the article, also discussing the influence of the Polish literary translations on the changing character of the Ruthenian translations. [From the publication]

ISSN:
1822-3656
Related Publications:
"Хочацца Святасц іцуд ахапіць сваім розумам кволым..." : паэма "пра жыццёiподзвіп святога гіяцынта" Мікалая Гусоўскага / Жанна Некрашэвіч-Кароткая. Родные слова. 2008, № 9, p. 3-10.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8216
Updated:
2018-12-17 11:50:26
Metrics:
Views: 19    Downloads: 1
Export: