Как вола учили на лесника. Польский и литовский текст из Ионавского района Литвы с комментариями

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
  • Rusų kalba / Russian
  • Lenkų kalba / Polish
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Как вола учили на лесника. Польский и литовский текст из Ионавского района Литвы с комментариями
Alternative Title:
  • Kaip jautį mokė būti miškininku. Lenkiškas ir lietuviškas tekstas su komentarais iš Jonavos rajono Lietuvoje
  • How the ox was taught to be a forester. Polish and Lithuanian texts with comments from Jonava district in Lithuania
Source:
Valerijus Čekmonas: kalbų kontaktai ir sociolingvistika / sudarė Laima Kalėdienė Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2017. P. 665-678, 930-931, 1043.
Keywords:
LT
Bilingvizmas; Dialektologija; Jonavos rajonas; Lenkų kalba; Lenkų-lietuvių dvikalbystė; Lietuvių kalba; Lietuvių kalbos tarmės; Lietuvių tarmės; Pasaka; Pasakos genezė; Sociolingvistika; Tautosaka; Transkribavimo sistema; Vietinė lenkų kalba
EN
Bilingualism; Dialectology; Fable; Folklore; Genesis of a fairy tale; Jonava district; Lithuanian; Lithuanian dialects; Native local Polish; Polish; Polish-Lithuanian bilingualism; Sociolinguistics; Transcription system
Summary / Abstract:

LTPateikiami iš to paties žmogaus 1979 m. užrašyti tos pačios pasakos tekstai lenkų ir lietuvių kalbomis. Informantas - Juozas Darvidas (g. 1915 m.), gyvenantis Jonavos rajono Karveliškės kaime. Abu tekstai užrašyti ta pačia transkribavimo sistema, kuri aptarta straipsnyje "К характеристике польско-литовского билингвизма поляков Йонавского района Литвы", žr. р. 743-762. Paprastai lenkiškai kalbantys Lietuvos gyventojai pasakų nemoka, bet Juozas Darvidas yra unikalus informantas, jų papasakojo net 21. Pasaka apie jaučio mokslus gerai žinoma lietuvių tautosakoje, yra užrašyta iš įvairių Lietuvos tarmių atstovų. Nenustatyta, kuria kalba pirmiau ją išgirdo Darvidas, tam reikėtų tekstologinės analizės. Straipsnio autoriams Darvidas ją pasakojo lenkiškai, bet paprašytas taip papasakojo lietuviškai, kad jį galima vadinti absoliučiuoju dvikalbiu. [Iš leidinio]

ENOne by one, the text of the same fable written down from the same person in 1979 is presented in Polish and Lithuanian languages. Respondent - Juozas Darvidas, was born in 1915 and is residing in Karveliškiai village in Jonava district. Both texts were written down in the same transcription system, as discussed in the article on the characterization of Polish-Lithuanian bilingualism of Poles in the Jonava district in Lithuania "К характеристике польско-литовского билингвизма поляков Ионавского района Литвы", see р. 743-762. Normally, Polish-speaking Lithuanian residents are not familiar with fables, but Juozas Darvidas knowing even 21 thereof is a unique respondent. Fable about ox studies is well known in the Lithuanian folklore, and has been written down from representatives of various Lithuanian dialects. It has not been determined in which language Darvidas heard the fable first, as this question wotdd require a textual analysis. Darvidas told the authors of the article the above-mentioned fable in Polish, but when asked to do so in Lithuanian, he told it in manner that would allow to call him an absolute bilingual person. [From the publication]

ISBN:
9786094112010
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82093
Updated:
2020-07-09 21:15:47
Metrics:
Views: 7
Export: