Bevaikystės pozicionavimas: reproduktyvaus amžiaus ir vyresnių moterų refleksijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bevaikystės pozicionavimas: reproduktyvaus amžiaus ir vyresnių moterų refleksijos
Alternative Title:
Positioning of childlessness: reflections of reproductive age and older women
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2019, t. 30, Nr. 4, p. 338-346
Keywords:
LT
Moterys / Women; Pagyvenę asmenys / Elderly; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos moterų refleksijos apie jų dabartinį bevaikystės statusą. Kokybinio tyrimo metu 2017–2018 m. atlikti 44 interviu su 28–71 metų moterimis, neturinčiomis vaikų. Remiantis pozicionavimo teorija (Harré et al. 2009; Allen, Wiles 2013), atskleidžiama, kaip vaikų neturėjimas pozicionuojamas asmeniniu, tarpasmeniniu ir kultūriniu lygmenimis. Asmeniniu lygmeniu išryškėjo moterų individualios vertybės – laisvė nuo rūpesčių, rūpinimasis savimi, vaikų auginimo atsakomybės įvertinimas. Tarpasmeniniu – reprodukcinio amžiaus moterys išreiškė su partneriais suderintas pozicijas ar sunkumus jas derinti, o vyresnės kartos moterų naratyvai atskleidžia inertiškesnius gyvenimo scenarijus. Kultūrinės normos susilaukti vaikų santuokoje stipriai veikė tiek reprodukcinį amžių baigusias, tiek jaunesnes moteris. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bevaikystė; Pozicionavimo teorija; Reproduktyvaus amžiaus moterys; Vyresnio amžiaus moterys; Childlessness; Positioning theory; Women of reproductive age; Older women.

ENThis paper focuses on childless women reflections of their current status. During the qualitative research (2017–2018), 44 interviews have been completed with 28–71 year old women without children. Based on the positioning theory (Harré et al. 2009; Allen, Wiles 2013), the paper reveals how childlessness is being positioned on different levels: personal, interpersonal and cultural. The individualistic values – freedom from the burden, taking care of oneself, recognizing responsibility to raise children – were revealed on the personal level. On the interpersonal level, women of reproductive age expressed positions that were agreed upon with their partners or stated how difficult it is to reach the agreement. Meanwhile, the narratives of women from older generations reveal inert life scenarios. The cultural norms to have children in marriage had a strong influence on both women groups, who were in their reproductive age and who have finished their reproductive career. [From the publication]

DOI:
10.6001/fil-soc.v30i4.4159
ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81967
Updated:
2021-03-10 17:34:45
Metrics:
Views: 28    Downloads: 4
Export: