Socialinės pedagoginės pagalbos komanda ugdymo institucijoje: veiklos prielaidos ir organizavimo ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinės pedagoginės pagalbos komanda ugdymo institucijoje: veiklos prielaidos ir organizavimo ypatumai
Alternative Title:
Social Pedagogical Support Teams in Educational Institutions: Preconditions for Work and Peculiarities of Organisation
In the Journal:
Pedagogika. 2005, 76, p. 51-55
Keywords:
LT
Socialinis ugdymas / Social education.
Summary / Abstract:

LTDidėjant nepilnamečių nusikalstamumui, plinant narkomanijai, mokyklos nelankymo, iš ankstinio jos “metimo” problemoms reikalinga plėtoti socialinių paslaugų sistemą vaikams, didinti socialinį švietimo sistemos vaidmenį, numatant socialinės pagalbos mo9kykloje teikimo kryptis, organizavimo formas, metodus. Komandinis darbas įgyja didelę reikšmę, kai reikia efektyviai įgyvendinti tikslus, greitai pritaikyti prie nuolat besikeičiančių reikalavimų – naujų sudėtingų technologijų, didėjančių vartotojų reikalavimų, profesionalaus problemų sprendimo. Straipsnyje, remiantis mokslinės literatūros ir tyrimų rezultatais, atskleidžiami socialinės pedagoginės pagalbos komandos organizavimo ugdymo institucijoje ypatumai. Pateikiami atlikto tyrimo duomenys, išryškinantys: 1) ugdymo institucijos specialistų, klasės auklėtojų, administracijos aktyvumą ir orientavimąsi į komandinį darbą; 2) socialinės pedagoginės pagalbos komandos sudėtį, veiklos gaires; 3) motyvus, skatinančius dalyvauti komandiniame darbe; 4) socialinių pedagogų pasirengimą dalyvauti komandiniame darbe. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Socialinė pedagoginė pagalba; Socialinės pedagoginės pagalbos komanda.

ENThe increasing crime among juveniles, the spread of drug addiction and the problems of missing or quitting school requires the development of the system of social services to children and strengthening the role of the social education system by planning the areas, the forms of organisation and the methods of the provision of social support in schools. Teamwork acquires special importance when objectives must be achieved effectively and adapted to the constantly changing requirements raised by the new complex technologies, the growing consumer demands and the professional solution of problems. The article draws on scientific literature and research results to discuss the particularities of the organisation of social pedagogical support teams in educational institutions. The article presents the data of the research performed, which show: 1) the activeness of the specialists, class tutors and administrators of educational institutions and their orientation towards teamwork; 2) the composition of a social pedagogical support team and the guidelines for their activities; 3) the reasons encouraging participation in teamwork; 4) the preparation of social pedagogues to participate in teamwork.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8191
Updated:
2018-12-20 23:07:10
Metrics:
Views: 42    Downloads: 14
Export: