Prevencinės veiklos organizavimo mokykloje vertinimas : mokinių požiūris

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prevencinės veiklos organizavimo mokykloje vertinimas: mokinių požiūris
Alternative Title:
Evaluation of organizing preventive activities in a school: schoolchildren's attitudes
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2008, Nr. 2 (18), p. 169-175
Keywords:
LT
Mokykla / School; Moksleiviai; Prevencija / Prevention.
EN
Preventive activities; Preventive program; Pupils.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje kol kas nėra plačiau tyrinėta švietimo įstaigų prevencinė veikla, todėl kyla klausimas, ar prevencinė veikla mokykloje yra veiksminga, kokios jos formos yra efektyvios ir rezultatyvios. Straipsnyje išskiriamos aktualiausios mokinių problemos, nustatoma, kurie asmenys padeda jas spręsti, atskleidžiamos mokyklos prevencinės veiklos formos, išsiaiškinama, ar atsižvelgiama į mokinių nuomonę jas organizuojant, nustatoma, kaip mokykloje teikiama informacija apie prevencinę veiklą, kaip mokiniai vertina prevencinės veiklos poveikį. Atlikto tyrimo tikslas - remiantis mokinių požiūriu įvertinti prevencinės veiklos mokykloje veiksmingumą. Tyrime dalyvavo 104 respondentai: 57 miesto ir 47 kaimo mokiniai. Gautų rezultatų analizė leidžia teigti, kad mokykloje susiduriama su įvairiomis problemomis, kurių sprendimui reikalinga prevencinė veikla, tačiau ji vyksta fragmentiškai, trūksta sistemingo darbo, yra daug formalumo. Dažniausiai mokiniai susiduria su socialinėmis problemomis (tyčiojimasis, konfliktai su mokytojais, tėvais, priklausomybė nuo kompiuterinių technologijų, pamokų lankomumas), dėl kurių kreipiasi į mokyklos darbuotojus. Didžiausias prevencinės veiklos krūvis sprendžiant iškilusias problemas tenka socialiniams pedagogams, klasių auklėtojams. Nustatyta, kad retai atsižvelgiama į mokinių pageidavimus, ką ir kaip reikia tobulinti prevencinėje veikloje, todėl prevencinė veikla nepakankamai tikslinga, ne visada nukreipta į mokinius, kuriems ji reikalinga. Prevencinių veiklos elementų dažniausiai esama civilinės saugos, etikos/tikybos, rusų kalbos ir kūno kultūros pamokose.

ENPrevention in social work is defined as an action, means and ways aimed to reduce a criminal behaviour risk, block the road for duress of social birth, development and risk factors (Socialinės apsaugos terminų žodynas, 1999). Preventive laws and the experience of preventive actions in foreign countries are analysed in this article. While analysing research data it was looked for differences in living places of the analysed groups and sex progress results. Preventive activities are beneficial for pupils, however, it was identified that there is not enough information about preventive activities, a big part of pupils know nothing about preventive activities and assistance. The hypothesis was corroborated only partially: pupils positively assess preventive activities but one cannot unambiguously say that active participation in arranging preventive events prevails. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18788
Updated:
2018-12-17 12:18:35
Metrics:
Views: 12    Downloads: 4
Export: