Tėvų požiūrio į dailę reikšmė V-VII klasių mokinių vizualinės veiklos motyvacijai.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tėvų požiūrio į dailę reikšmė V-VII klasių mokinių vizualinės veiklos motyvacijai
Alternative Title:
The Significance of parents’ approach towards art for the motivation for visual activities of the 5th-7th form pupils
In the Journal:
Pedagogika. 2005, 78, p. 55-59
Keywords:
LT
Dailės mokymo motyvacija; Motyvacijos veiksniai; Kūrybinė veikla ir jos motyvai.
EN
Motivation of learning arts; Influence of motivation; Creative work and its motivation.
Summary / Abstract:

LTPaauglystėje mažėja susidomėjimas kūrybine veikla, mokiniai pradeda kritiškai vertinti savo kūrybą. Kūrybingumą lemia labai daug vidinių ir išorinių veiksnių, sudarančių paauglių motyvacijos sferą. V-VII klasių mokiniai, kurių tėvai teigiamai vertina dailės dalyką, pozityviau vertina savo kūrybines galias, kūrybos rezultatus, dailės pamokas, labiau pasitiki savo jėgomis, aktyviau dalyvauja meninėje veikloje, negu tie mokiniai, kurių tėvai vizualinei kūrybai yra abejingi. Remiantis apklausų duomenimis, nagrinėjama tėvų teigiamo požiūrio į dailę ir jos naudingumo įtaka V—VII klasių mokinių dailės mokymosi motyvacijai. [Iš leidinio]

ENIn adolescence the interest in creative activity decreases, pupils begin to treat critically their creation. Creativity is determined by a plenty of internal and external factors which form the sphere of adolescents’ motivation. The 5th-7th form pupils the parents of whom positively treat the subject of art assess their creative potential, creation results and art lessons more positively, are more confident with their potential and more actively participate in artistic activities in comparison to these pupils the parents of whom are indifferent to visual creation. Taking into consideration the survey results, the article analyses the influence of parents’ positive approach towards art and its usefulness on the motivation for learning of the 5th-7th form pupils.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8181
Updated:
2018-12-20 23:07:09
Metrics:
Views: 10    Downloads: 4
Export: