Apskaitos specialistų pridėtinės vertės mokesčio reglamentavimo žinių lygio įvertinimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apskaitos specialistų pridėtinės vertės mokesčio reglamentavimo žinių lygio įvertinimas
Alternative Title:
Accounting specialist knowledge level evaluation of value added tax
Keywords:
LT
Apskaitos specialistai; PVM; Pridėtinės vertės mokestis; Pridėtinės vertės mokesčio; Pridėtinės vertės mokesčio reglamentavimas; Reglamentavimas.
EN
Accounting specialist; VAT; Value added tax; Value added tax regulations.
Summary / Abstract:

LTPridėtinės vertės mokestis (PVM) ir jo tinkamas reguliavimas turi įtakos šalies makroekonominei situacijai. PVM reguliavimas yra vienas iš pagrindinių Lietuvos fiskalinės politikos įrankių. Todėl, besikeičiant šalies ekonominei padėčiai, vyriausybei svarbu priimti tinkamus PVM reguliavimo sprendimus, siekiant užtikrinti šalies pajamas. PVM yra parankiausias fiskalinės politikos įrankis, kuris gali užtikrinti net iki pusę šalies biudžeto surenkamų pajamų. Tačiau būtina atkreipti dėmesį į socialinę PVM reikšmę. Tokiais atvejais, kai vienodas PVM tarifas taikomas visų rūšių prekėms ir paslaugoms, socialinio teisingumo požiūriu, nėra teisinga. Kadangi mažesnių pajamų namų ūkiai visas savo pajamas skiria vartojimui, o PVM surinkimas tiesiogiai priklauso nuo vartojimo. PVM surinkimą iš gyventojų užtikrina šalyje veikiantis verslas. Todėl, norint užtikrinti PVM pajamų surinkimą į šalies biudžetą, už jį sumoka namų ūkiai, o už mokesčio pervedimą į šalies biudžetą atsako verslas, kuriam svarbu tinkamai žinoti PVM reglamentavimą. Už PVM apskaičiavimą ir sumokėjimą į šalies biudžetą atsako versle dirbantys darbuotojai, dažniausiai tai yra apskaitos specialistai (buhalteris ar finansininkas). Todėl norint užtikrinti tinkamą PVM pajamų surinkimą į šalies biudžetą, privalu įvertinti apskaitos specialistų žinias PVM reglamentavimo klausimais. Šiame straipsnyje pateikti žvalgomojo tyrimo rezultatai apie apskaitos specialistų žinių lygį PVM reglamentavimo klausimais. [Iš leidinio]

ENValue added tax (VAT) and VAT regulation have influence for country macroeconomic situation. Therefore, the VAT regulation is one of main Lithuania fiscal policy tools. In case of changing the country economic situation the government is important to make right decisions in VAT regulation acts and to ensure the nation income. VAT is the most useful fiscal policy tool, that can guarantee up to half income of the country budget. However, it is necessary to know and social importance of VAT, Vat rate of all types of goods and service is the same, therefore is not correct of social view. The lower income households all of their incomes allow for consumption, as we know, collection of VAT is directly dependent on consumption. Collection of VAT from country population ensures business. Therefore, to ensure the collection of VAT incomes to country, that paid households, business to transfer to the nation budget. That mean, that for business is important to know well the VAT regulation. Calculation and payment of VAT depended from business employee, most often it is accountant specialist (accountant, financier). If we want to guarantee collection of VAT, we have to known accounting specialist knowledge level of VAT. The paper present the results of pilot research in accounting specialist knowledge level of VAT. [From the publication]

ISSN:
2538-7650
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81630
Updated:
2020-10-21 22:05:26
Metrics:
Views: 31    Downloads: 1
Export: