К проблеме литовско-белорусской фонетической интерференции в Пелясе

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
К проблеме литовско-белорусской фонетической интерференции в Пелясе
Alternative Title:
  • Dėl lietuvių-baltarusių fonetinės interferencijos Pelesoje
  • Regarding Lithuanian-Belarusian phonetic interference in Pelesa
Keywords:
LT
Baltarusių kalba; Daugiakalbystė; Fonetinė interferencija; Kirčiuoti ir nekirčiuoti balsiai; Lenkų kalba; Lietuvių kalba; Lietuvių tarmės Baltarusijoje; Pelesa; Sociolingvistinė situacija; Vokalizmas; Šnekta.
EN
Accented and non-accented vowels; Belarusian language; Lithuanian dialects in Belarus; Lithuanian language; Multilingualism; Pelesa; Phonetic interference; Polish language; Sociolinguistic situation; Subdialect; Vocalism.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami dvikalbių Pelesos gyventojų lietuvių šnektos kirčiuoti balsiai. Naudojantis specialia metodika nustatytas jų lietuvių šnektos kirčiuotų ir nekirčiuotų balsių bei jų baltarusių šnektos kirčiuotų balsių trukmės etalonas. Įrodoma, kad Pelesos lietuviams šnekant baltarusiškai jų ilgieji balsiai kokybiškai panašūs į ilguosius jų lietuvių šnektoje (išskyrus baltarusišką ɔ). Tuo tarpu kiekybiniu požiūriu jų baltarusių šnektos á prilygsta lietuvių à, o jų i, ы, ý trumpesni nei jų lietuvių i, ы, ù. Paaiškinamas baltarusių i, ы, ý santykinis sutrumpėjimas i, ы, ù lietuvių šnektoje atžvilgiu: tariant baltarusiškus i, ы, ý prieškirtiniai balsiai ištariami ilgesni nei šie kirčiuotieji. Pelesos-Rodūnės-Nočios regione atspindėtos visos galimos lietuvių kalbos perėjimo į baltarusių kalbą pakopos. Tik tipologiškai išstudijavus visas šių kontaktuojančių tarmių santykių ypatybes įmanoma suvokti šio regiono baltarusių tarmių raidą. Ne tik šio regiono, bet ir visos baltarusių kalbos, nes baltiškas, iš esmės lietuviškas, jos substratas yra akivaizdus. O baltarusių ir lietuvių kalbų santykiai ir jų raida šioje lietuvių kalbos saloje yra jau daug kur pasibaigusių procesų modelis. [Iš leidinio]

ENThe article explores accented vowels of the Lithuanian subdialect of bilingual residents of Pelesa. With the help of a special methodology, a point of reference for the duration of accented and non-accented vowels of these residents' Lithuanian subdialect and accented vowels of their Belarusian subdialect has been established. The article has proved that - when Lithuanians of Pelesa speak Belarusian - their long vowels are similar to long vowels in their Lithuanian subdialect in terms of quality (except for Belarusian ɔ). Whereas from the quantitative point of view, á of their Belarusian subdialect is equal to Lithuanian à, and their i, ы, ý are shorter than their Lithuanian i, ы, ù. The article also explains relative shortening of Belarusian i, ы, ý with regard to i, ы, ù in the Lithuanian subdialect: when Belarusian i, ы, ý are pronounced, vowels in the pre-stressed position are pronounced longer than these stressed ones. In the region of Pelesa-Rodūnė-Nočia, all the possible stages of transition of the Lithuanian language to the Belarusian language have been reflected. Only a typological analysis of all the features of relations between these dialects in contact makes it possible to comprehend the development of Belarusian dialects of this region. Indeed, not only of this region, but also of the whole Belarusian language because its Baltic - in fact, Lithuanian - substratum is obvious. And the relations between Belarusian and Lithuanian languages as well as their development in this Lithuanian language island constitute a model of the processes which have already finished in many places. [From the publication]

ISBN:
9786094112010
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81555
Updated:
2020-04-18 07:37:52
Metrics:
Views: 43
Export: