Griškabūdis. Paveikslai "Švč. Mergelė Marija Škaplierinė"

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Griškabūdis. Paveikslai "Švč. Mergelė Marija Škaplierinė"
Alternative Title:
Griškabūdis. Paintings "Holy Virgin Mary Škaplierinė"
Keywords:
LT
Vilkaviškio vyskupija; Griškabūdis; Sakralinė dailė; Murzynowski, Antoni; "Švč. Mergelė Marija Škaplierinė"; Šv. Agota; Ikonografija.
EN
Paintings; Our Lady of Mount Carmel; St. Agatha.
Summary / Abstract:

LTGriškabūdžio Kristaus atsimainymo bažnyčios paveikslai „Švč. Mergelė Marija Škaplierinė“ ir „Šv. Agota“ yra sukurti Lenkijos tapytojo Antoni Murzynowski (1818-1896), dailės istorikų vertinto dėl įvaldytos technikos, gero piešinio ir darnaus kolorito. Tai kairiojo šono koplyčios Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės altoriaus paveikslai, kuriuos sieja panaši centrinė kompozicija, bendra stilistika ir jaunų moterų tipažai. Nepaisant panašumų, akivaizdūs ir skirtumai: paveikslo „Švč. Mergelė Marija Škaplierinė“ kompozicija statiška, Marija pavaizduota en face, žvelgia tiesiai į žiūrovą, būdingas santūrus, šaltokas koloritas; „Šv. Agotos“ piešinys minkštesnis, šiltas koloritas, šventosios žvilgsnis nukreiptas aukštyn. Pirmojo paveikslo aiški kompozicija, ramiame fone tarsi skulptūra išryškėjanti apšviesta apibendrinto silueto Marijos su Kūdikiu figūra lemia, kad paveikslas gerai suvokiamas iš toli. Šv. Agotą padeda atpažinti individualūs atributai – rožių vainikas ant galvos ir duona bei druska ištiestoje lėkštėje. Pastarieji atributai būdingi regioninei Lenkijos ir Lietuvos ikonografijai.

ENPaintings of Griškabūdis Transfiguration of Christ church “Holy Virgin Mary Škaplierinė“ and “St.Agatha”, created by the Polish painter Antoni Murzynowski (1818-1896), are appreciated by art historians for developed technique, good painting skills, and harmonious coloring. The pictures of left side chapel Holy Virgin Mary Škaplierinė altar are related by similar central composition, common style, and characters of young women. Despite the similarities, there are also clear differences: the composition of painting “Holy Virgin Mary Škaplierinė“ is static, Mary is depicted en face, she looks directly into an observer, she is distinguished by reserved, cold coloring; the painting of “St.Agatha” is softer, produced with warm coloring, a sight of the saint is directed upwards. The clear composition of the first painting, enlightened general figure of Mary and baby, are seen almost as a sculpture against the calm background, they allow the painting to be well perceived from afar. One recognizes St.Agatha by individual attributes – a wreath of roses on a head and bread and salt on a stretched out plate. The latter attributes are often found in regional Polish and Lithuanian iconography.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8149
Updated:
2014-04-28 20:56:11
Metrics:
Views: 86
Export: