Dinamiškai diferencijuotas dailės mokymas - paauglių dvasinio ugdymo forma

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dinamiškai diferencijuotas dailės mokymas - paauglių dvasinio ugdymo forma
Alternative Title:
Dynamically differentiated teaching of the fine arts - the form of teenagers' spiritual education
In the Journal:
Pedagogika. 2004, 72, p. 110-115
Keywords:
LT
Kūrybiškumas / Creativity; Jaunimas / Youth.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas dinamiškai diferencijuoto dailės mokymo poveikis paauglių dvasingumui. Dailės kūryba bendrojo lavinimo mokykloje suprantama kaip dvasinės raiškos, kūrybinio mąstymo, vaizduotės, kūrybinių gebėjimų, estetikos poreikių ugdymo sritis, sudėtinė visapusio ugdymo dalis. Paauglystės amžiuje dingsta spontaniškas kūrybingumas, kinta mokinių mąstymas. Juos ištinka krizė, kurios padariniai lemia tolesnį paauglių santykį su menu. Turėtų būti rasta tokia ugdymo forma, kuri būtų adekvati asmens kultūros pokyčiams. Ta forma turėtų tenkinti paauglių raiškos poreikius ir dailės dalyko atitinkamą turinį. Remiantis šiais ugdymo turinio elementais turėtų keistis ir poveikio asmenybei sistema. Šitokią, kuriamą sistemą atitinka dinamiškai diferencijuotas dailės mokymas, kuris garantuoja kūrybingumo raidą ir tarpasmeninius santykius bendradarbiaujant. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dvasingumas; Dinamiškai diferencijuotas dailės mokymas; Kūrybingumas; Bendradarbiavimas; Paauglystės kūrybingumo krizė.

ENThe article analyses the influence of the dynamically differentiated teaching of art on the spirituality of adolescents. Artistic creation at general education schools is treated as an area of educating the needs of spiritual expression, creative thinking, imagination, creative competencies and aesthetics and makes a constituent of comprehensive education. In this period of age spontaneous creativity disappears and pupils’ thinking is undergoing changes. They are hit by crisis the outcomes of which determine their further relation with the art. There should be developed such an educational form which would be adequate to a person’s cultural changes. Such a form should satisfy the adolescents’ needs of expression and a respective content of art as a subject. On the basis of these education content elements, the system of influence on the personality should also be changed. So developed a system agrees with the dynamically differentiated teaching of art which ensures the development of creativity and interpersonal cooperative relations.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8140
Updated:
2018-12-20 23:01:16
Metrics:
Views: 20    Downloads: 3
Export: