Biržulis : medžiotojai, žvejai ir senieji žemdirbiai X-II tūkstantmetyje pr. Kr. T. 1, Paminklų tyrinėjimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Biržulis : medžiotojai, žvejai ir senieji žemdirbiai X-II tūkstantmetyje pr. Kr. T. 1, Paminklų tyrinėjimai
Alternative Title:
  • Biržulis : hunters, fishermen and ancient farmers 10 000-1000 BC. 2, Research of the monuments
  • Paminklų tyrinėjimai
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2019
Pages:
475 p.
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Biržulio baseino ir Žemaičių aukštumos akmens amžiaus paminklų tyrinėjimo medžiaga — Biržulio ežero, Virvytės ir Varduvos baseinų akmens amžiaus paminklų raida ir jų aprašymai — Akmens amžiaus kapai. Naujų tyrimų duomenys — Ritualinis kompleksas šiaurinėje Biržulio pakrantėje: raida nuo mezolito iki istorinių laikų.
Keywords:
LT
Rytų Baltijos regionas; Lietuva; Žemaičių aukštuma; Archeologiniai tyrinėjimai; Biržulis, ežeras; Biržulio baseinas
EN
Eastern Baltic region; Lithuania; Samogitian height; Archaeological investigations; Biržulis lake
Summary / Abstract:

LTTyrimas skirtas vieno mikroregiono – Biržulio apyežerių – antropogeninės veiklos rekonstrukcijai per ilgą laikotarpį IX–II tūkst. pr. Kr. Šiame regione surasta ir atlikti žvalgomieji tyrimai 56 akmens amžiaus stovyklose, gyvenvietėse, aukojimų vietose ir kapinynuose, iš jų – 22 ištirti pilnai. Paminklų įvairiarūšiškumas, plati chronologinė skalė ir platus tyrimų spektras – archeologinių, geologinių, paleogeografinių, paleobotaninių, kraniologinių, paleopatologinių, paleozoologinių, genetinių, radiokarboninių, dietos tyrimai, intensyviai vykdyti daugiau kaip tris dešimtmečius, atskleidė daugybę to laikotarpio žmonių gyvenimo aspektų. Iki šiol nebuvo vieno apibendrinančio tyrimo, leidžiančio rekonstruoti visapusišką akmens amžiaus žmogaus ūkinę veiklą, jų tikėjimus, laidojimo papročius, kanibalizmo ir skalpavimo atvejus, išskirti unikalias, tik šiam regionui būdingus žmogaus veiklos ir adaptacijos prie aplinkos būdus ir palyginti juos plačiame regioniniame kontekste. [Leidėjo anotacija]

ENArchaeological investigations of this west Lithuanian district started in the first half of the 19th century, during the Romantic era. Such Samogitian amateur archaeologists as L. A. Jucevičius. D. Poška and S. Stanevičius collected prehistoric relicts, organised the first local museums, made the first contacts with larger archaeological research centres, universities and historical associations in Vilnius, Mintauja (Mitau) and Petersburg. Most of them were the members of the Lithuanian national movement (Samogitian circle) and their work, provoked deeper archaeological research and interpretation of west Lithuanian archaeological material. The first positivists, such as Count Eustach Tyszkiewicz (Tiškevičius), are now considered to be the pioneers of Lithuanian archaeology as it was they who first divided prehistory into the three main stages of cultural development: Stone Age, Bronze Age and Iron Age. In the Museum of Antiquity in Vilnius, there are 752 Stone Age artefacts, but it is not possible to determine how many of these were collected in the Samogitian Highlands. [...] [From the publication]

ISBN:
9786094473203
Related Publications:
The Decorated spindle - shaped bone dagger from Šarnelė: the earliest example of hunter - gatherer mobile art in Lithuania / Tomas Rimkus, Adomas Butrimas, Marius Iršėnas, John Meadows. Archaeologia Baltica. 2019, t. 26, p. 50-63.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81134
Updated:
2020-10-04 18:41:46
Metrics:
Views: 9    Downloads: 2
Export: