Czesław Jankowski kontra Witold Hulewicz, czyli o "tutejszych" i "przybyszach" (w latach 1925-1929)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Czesław Jankowski kontra Witold Hulewicz, czyli o "tutejszych" i "przybyszach" (w latach 1925-1929)
Keywords:
LT
Autochtonas; Hulewicz, Witold; Jankowski, Czeslaw; Kultūrinis gyvenimas; Kultūrinė spauda; Lenkai; Periodinė spauda; Tarpukaris; Vilnius; Witoldas Hulewiczius
EN
Autochton; Cultural life; Cultural press; Hulewicz, Witold; Interwar period; Jankowski, Czeslaw; Periodical press; Poles; Vilnius; Wilno; Witold Hulewicz
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiami sudėtingi santykiai tarp Česlavo Jankovskio (Czesław Jankowski, 1857–1929) ir V. Hulevičiaus (Witold Hulewicz) Vilniuje XX a. 3-iojo dešimtmečio antroje pusėje. Č. Jankovskis buvo iš Ašmenos pavieto kilęs literatas, publicistas, literatūros ir teatro kritikas, Vilniuje pastoviai gyvenęs nuo 1919 m. Tarp autochtonų jis buvo autoritetas literatūros ir kultūros srityje, lyderis miesto visuomeniniame kultūriniame gyvenime, vilnietiškos opinijos meno klausimais reiškėjas. Didžiausią populiarumą įgijo kaip Vilniuje leisto konservatyvaus dienraščio „Słowo“ publicistas ir feljetonistas. Dvigubai už jį jaunesnis už V. Hulevičius, jau žinomas Lenkijoje kaip literatas, apsigyvenęs Vilniuje nuo 1925 m. ir gavęs čia valdiškos tarnybos vietą, ėmėsi energingos veiklos kultūros srityje, įnešdamas daug naujovių. „Atvykėlio“ savarankiškas aktyvumas sukėlė priešišką reakciją tarp dalies senųjų įtakingų vilniečių. Tarp jų atsidūrė ir Č. Jankovskis, pradėjęs viešai kritikuoti V. Hulevičių, pasinaudodamas dienraščio „Słowo“ puslapiais. V. Hulevičius neliko skolingas, pasinaudodamas taip pat spauda. Polemika tarp jų truko keturis metus (1925–1929), t. y. iki pat Č. Jankovskio mirties. Šioms Č. Jankovskio atakoms prieš V. Hulevičių nagrinėti ir yra skirtas šis straipsnis, o šaltinių pagrindą sudarė abiejų autorių publikacijos aptariamo laikotarpio Vilniaus periodinėje spaudoje.

ISBN:
9788323341833
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81069
Updated:
2020-08-03 18:55:07
Metrics:
Views: 8
Export: