Aplinkos apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimas Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aplinkos apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimas Lietuvoje
Alternative Title:
Formation and implementation of environmental policy in Lithuania
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2019, t. 18, Nr. 1, p. 36-51
Keywords:
LT
Aplinkos apsaugos politika; Aplinkos valdymas; Aplinkos apsauga; Valdymo efektyvumas
EN
Environmental policy; Environmental governance; Environmental conservation; Governance effectiveness
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra analizuojamos aplinkos apsaugos politikos ištakos ir jos raida įvairiais Lietuvos istoriniais laikotarpiais. Darbe yra aptariamos Pirmosios Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos politikos užuomazgos, diskutuojami įvairūs požiūriai ar tai buvo politikos pradžia, ar tik klasikinė aplinkosauga. Taip pat yra vertinamas sovietinio valdymo laikotarpis, kai buvo priimtas Gamtos apsaugos įstatymas, kuris pradėjo teisiškai reglamentuoti aplinkosaugą ir nustatė pirmus svarbiausius aplinkos apsaugos valdymo principus. Remiantis aplinkosaugos specialistų nuomone yra aptariami pirmieji atkurtos Lietuvos Respublikos nepriklausomybės metai, kai teisiškai buvo nustatyti svarbiausi aplinkos apsaugos valdymo politikos principai. Vėlesniais metais aplinkos apsaugos politika buvo formuojama ne tik teisės aktų pagalba, bet patvirtinus Valstybinę aplinkos apsaugos strategiją bei Nacionalinę aplinkos apsaugos strategiją. Šios strategijos suformavo svarbiausius Lietuvos aplinkos apsaugos politikos principus. Straipsnyje taip pat yra aptariama aplinkos apsaugos politikos samprata, pateikiami skirtingi į ją požiūriai. [Iš leidinio]

ENThis article focuses on formation of environmental policy in different periods in Lithuania. The purpose of the article is to analyze main steps of development environmental policy. Some researchers keep opinion that the beginning of environmental policy started in the interwar period. Meanwhile more environmental specialists are following position that in this period had been not founded any specialized environmental institution and the roots of environmental policy cannot be in the interwar years. Actually development of environmental policy started after Second World War in the soviet period when Nature Conservation Act has been adopted and State Nature Protection Committee, and some environmental protection agencies had been founded. The beginning of modern environmental policy started in the beginning of re – establishing of the Independent Republic when Sate Environmental Protection Department has been founded and Environmental Protection Act has been adopted. The adoption of the State Environmental Protection Strategy and the National Environmental Protection Strategy are main current strategic instruments to develop modern environmental policy in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1648-2603, 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81066
Updated:
2019-12-17 09:57:17
Metrics:
Views: 20    Downloads: 6
Export: