Kūryba kaip liudijimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kūryba kaip liudijimas
In the Book:
Elena Gaputytė (1927-1991). Instaliacijos / Laima Lauškaitė. Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2005. P. 7-13
Keywords:
LT
Lietuvių išeivijos dailė; Lietuvių XX a. instaliacijos.
Summary / Abstract:

LTElena Gaputytė (1927-1991) - viena iš būrio lietuvių dailininkų, pasitraukusių į Vakarus Antrojo pasaulinio karo metais. Tačiau antrąja tėvyne ji pasirinko ne kraštus už Atlanto kaip dauguma jos kolegų, o Didžiąją Britaniją, kur ir susiformavo kaip savito braižo menininkė. E. Gaputytė ne tik viena pirmųjų tarp lietuvių dailininkų kūrė instaliacijas, bet jos dėka ši meno rūšis pasiekė Lietuvą, dailininkė parodė mūsų publikai ir dailininkams nežinomas raiškos galimybes ir paskatino Lietuvoje kurti tokius kūrinius. Nepaisant šiuolaikiškų meninių priemonių, menas jai buvo tradicinė moralės, individualios žmogaus atsakomybės išraiška, uždedanti kūrėjui įsipareigojimo naštą. Iš esmės tai buvo krikščioniška nuostata, kurią ji paveldėjo dar iš vaikystės. Kruvina XX a. istorija, apokaliptiniai pasauliniai karai, šių dienų prievarta ir kenčiantieji jai nebuvo tai, kas tolima, kas jos neliečia ir nedomina. E. Gaputytė buvo stipri asmenybė, ir kūryboje, ir gyvenime pasirinkusi nelengvą individo atsakomybės paradigmą. Savo kūriniuose nuolat ieškojo būdo asmeniškai dalyvauti ir prisidėti prie geresnio ateities pasaulio sukūrimo. Visą gyvenimą ji buvo pedagogė. 1964-1977 m. dėstė skulptūrą Dig by Stuart koledže, 1976 m. jai suteiktas Londono universiteto pripažintos dėstytojos vardas, 1978-1981 m. buvo Londono universiteto Edukacijos instituto konsultante, Londono meno mokyklų žiuri komisijų narė ir pirmininkė.Reikšminiai žodžiai: Elena Gaputytė; Lietuvių išeivijos dailė; Lietuvių XX a. instaliacijos.

ENElena Gaputytė (1927-1991) was among the Lithuanian artists, who emigrated to the West during the WWII. However, differently from most of her colleagues, she chose the Great Britain as her second motherland, which influenced the formation of her peculiar style. E. Gaputytė was not only among the first ever Lithuanian artists to create installations – thanks to her the field of art reached Lithuania. The artist showed the Lithuanian public the then-unknown possibilities of self-expression and encouraged to create similar works in Lithuania. Despite the modern artistic tools, art to E. Gaputytė was an expression of traditional morals and individual responsibility of a human being, which gives its creator the burden of commitment. In essence, that was a Christian worldview, inherited from childhood. The bloody history of the 20th century, the apocalyptic world wars, the violence of the present day and the sufferers were not alien to the artist. E. Gaputytė had a strong personality, she chose the difficult paradigm of responsibility of the individual both in her work and in her life. In her works she continuously searched for the ways of personal participation and contributing to creation of a better future world. She was a pedagogue throughout her life. In 1964-1977 she taught sculpture in the Dig by Stuart college and in 1976 she was awarded the title of an accredited lecturer at London University, in 1978-1981 she worked at the Institute of Education of London University as a consultant, as well as the chairperson and a member of jury commissions in different London art schools.

ISBN:
9986-669-44-8
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/808
Updated:
2020-10-20 12:12:54
Metrics:
Views: 16    Downloads: 1
Export: