Po Italijos saule : XVIII a.-XX a. pirmos pusės Lietuvos dailininkai Italijoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Po Italijos saule : XVIII a.-XX a. pirmos pusės Lietuvos dailininkai Italijoje
Editors:
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2019
Pages:
2 d. (375, 263 p.).
Notes:
Bibliografija išnašose.
Contents:
Pratarmė — Tarandaitė, Dalia. Romos laikotarpis Simono Čechavičiaus biografijoje — Janonienė, Rūta. Pranciškus Smuglevičius Romoje — Janonienė, Rūta. Vilniaus meno mokyklos auklėtiniai Italijoje XIX a. pirmoje pusėje — Tarandaitė, Dalia. Italija XIX a. vidurio-antros pusės Lietuvos dailininkų gyvenime ir kūryboje — Jankevičiūtė, Giedrė. Kelionė į Italiją ir jos atspindžiai XX a. pirmos pusės Lietuvos dailėje — Katalogas: Mykolas Elvyras Andriolis; Markas Antokolskis; Juozas Bagdonas; Jonas Banevičius; Boleslovas Buika; Simonas Čechavičius; Vincas Dilka; Vladas Eidukevičius; Tadas Goreckis; Bronislovas Jamontas; Stanislovas Jarockis; Jurgis Jodkovskis; Vytautas Kairiūkštis; Petras Kalpokas; Rimtas Kalpokas; Jonas Gotlibas Rislingas; Juzefas Ignacas Kraševskis; Petras Lukošius; Jonas Mackevičius; Juozapas Marševskis; Julius Miševskis; Jonas Moračinskis; Vladislovas Neveravičius; Ada Peldavičiūtė-Montvydienė; Viktoras Petravičius; Romanas Postempskis; Sofija Romerienė; Kazimiera R0merienė; Alfredas Izidorius Römeris; Boleslovas Mykolas Ruseckas; Kanutas Ruseckas; Elena Skirmantaitė-Skirmantienė; Kajetonas Šklėrius; Liudomiras Slendzinskis; Pranciškus Smuglevičius; Kazimieras Stabrauskas; Veronika Šleivytė; Domicėlė Tarabildienė; Ivanas Trutnevas; Adomas Varnas; Pijus Velionskis; Jonas Zenkevičius; Albertas Žametas; Antanas Žmuidzinavičius.
Keywords:
LT
Lietuva; Italija; Dailė; Katalogas
EN
Lithuania; Italy; Art; Catalogue
Summary / Abstract:

LTKelionės, žymiausių Europos architektūros ir dailės paminklų, galerijų ir muziejų lankymas, studijos europinės reikšmės meno centruose, užsienio dailės akademijose ir garsių menininkų dirbtuvėse įvairių epochų dailininkams buvo svarbus profesinio tobulėjimo veiksnys. Nuo Renesanso epochos iki pat XIX a. Europos meninio gyvenimo lyderė buvo Italija. Nenuostabu, kad į Italiją ir amžinąjį miestą - Romą - vedė dailininkų iš viso pasaulio keliai. Ne išimtis - ir Lietuva. Juzefas Ignacas Kraševskis apysakos "Po Italijos dangum" pratarmėje rašė: "Kam iš mūsų pasakiškoji Italija nesisapnavo? Kas netroško nusilenkti pasaulio sostinei Romai, pasimelsti prie šv. Petro kapo, įkvėpti oro, kuriuo kvėpavo tiek poetų, dailininkų, tiek šventųjų ir didžių žmonių". Lietuvos dailininkų kelionių į Italiją ir studijų šioje šalyje tema pirmą kartą plačiau buvo pristatyta 2017 m. gruodžio 1 d.- 2018 m. rugpjūčio 19 d. Vilniaus paveikslų galerijoje veikusioje parodoje "Po Italijos saule. XVIII-XX a. pirmos pusės Lietuvos dailininkų kūryba". Skaitytojui pateikiamas leidinys yra projekto, skirto Lietuvos dailininkų studijoms Italijoje, tąsa. Pirmoje jo dalyje publikuojami menotyriniai straipsniai ir katalogas, apibendrinantys projekto metu atlikto tyrimo medžiagą. Antroji leidinio dalis - parodos struktūrą atkartojantis albumas su trumpais kūrinių komentarais.Atskiriems istoriniams laikotarpiams skirtuose penkiuose pirmosios dalies straipsniuose chronologine seka aptariamos Lietuvos dailininkų kelionės į Italiją nuo XVIII a. pirmųjų dešimtmečių iki 1940 m. Istorinę apžvalgą papildo katalogas, kuriame sudėta Italijoje studijavusių XVIII a.-XX a. pirmos pusės Lietuvos dailininkų biografijos ir Lietuvos muziejuose, bibliotekose bei privačiose kolekcijose saugomi darbai, sukurti Italijoje, įkvėpti jos kultūrinio palikimo ir gamtos. Be parodoje eksponuotų darbų, į katalogą įtraukta nemažai Lietuvos kolekcijose saugomų, bet parodoje neeksponuotų kūrinių. Prie kai kurių dailininkų biografijų pateikiami ir autentiški žodiniai įspūdžių iš kelionių po Italiją liudijimai, išlikę jų laiškuose ir dienoraščiuose. Kataloge nesiekta pristatyti visų Italiją aplankiusių, ilgiau ar trumpiau joje gyvenusių Lietuvos dailininkų. Biografijos duodamos tik tų autorių, kurių viešnagę Italijoje buvo galima iliustruoti išlikusiais ir šiame leidinyje reprodukuojamais dailės kūriniais arba fotografijomis. [Iš Pratarmės]

ISBN:
9786094261282 (d. 1), 9786094261299 (d. 2)
Related Publications:
Simono Čechavičiaus (1689-1775) piešiniai iš Rokiškio dvaro kolekcijos: nuo šventųjų iki palaidūnų / Aušra Vasiliauskienė. Excellentia virtutum: šventieji Lietuvos kultūroje / sudarytoja Asta Giniūnienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019. P. 295-312.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80670
Updated:
2020-07-28 20:26:08
Metrics:
Views: 13
Export: