1680 m. lietuviška priesaika dėl Svobiškio dvaro žemių

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
1680 m. lietuviška priesaika dėl Svobiškio dvaro žemių
In the Journal:
Istorijos šaltinių tyrimai. 2018, t. 6, p. 359-368
Keywords:
LT
Rankraščiai; Dokumentai; Priesaikos; Svobiškio dvaras.
EN
Manuscripts; Documents; Oaths; Svobiškis mansion.
Summary / Abstract:

LTXVI-XVIII a. rankraščių, rašytų lietuviškai, yra išlikę labai nedaug. Jie svarbūs lietuvių kalbos ir rašybos istorijai, rodo lietuvių kalbos funkcionavimą valstybės ir visuomenės gyvenime, fiksuoja rašomosios kalbos raidą ir jos santykį su tarmėmis, taip pat iš dalies užpildo chronologines spausdintosios raštijos spragas. Didžiąją šio laikotarpio rankraščių dalį sudaro priesaikos, randamos teisiniuose dokumentuose. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje šie dokumentai aptinkami nuo XVII a. trečiojo dešimtmečio (dauguma jų užrašyta Upytės ir Ukmergės pavietų teismuose). Šiuo metu iš viso žinoma apie 23 seniausias lietuviškas rankraštines priesaikas: dvi iš jų rašytos XVI a., o kitos - XVII a. Dar viena, iki šiol nepublikuota, XVII a. priesaika neseniai surasta Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje Alberto Liudviko Žostauto dokumentų kolekcijoje (F 273-2330). [...]. [Iš straipsnio, p. 359]

ISSN:
2029-0705
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80406
Updated:
2022-01-25 10:58:19
Metrics:
Views: 14    Downloads: 7
Export: