Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių istorijos žinių ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių istorijos žinių ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities of the knowledge on history possessed by pupils with special educational needs
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 69, p. 162-166
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lietuvos istorija; Istorijos žinios; Specifiniai pažinimo procesų sutrikimai; Specialiųjų poreikių mokiniai; Specialieji ugdymosi poreikiai; Modifikuota programa; Adaptuota programa; Integracija.
Keywords:
LT
Adaptuota programa; Integracija / Integration; istorija; Istorijos žinios; Modifikuota programa; Psichikos sveikata / Mental health; Specialieji poreikiai / Special needs; Specialiųjų poreikių mokiniai; Specialusis ugdymas / Special education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTKiekvieno dalyko mokymas(is) sukelia didesnių ar mažesnių sunkumų specialiųjų poreikių mokiniams. Istorija - vienas iš sunkesnių pasakojamųjų dalykų vidurinėje mokykloje. Istorinius įvykius, reiškimus tokiems vaikams sunku suvokti, kadangi daugelis dalykų vyko seniai, mokiniams nepažįstamoje aplinkoje, esant visiškai kitokioms aplinkybėms negu tos, kurios supa juos dabar. Psichinės ir fizinės vaikų raidos trūkumai dar labiau apsunkina istorinių procesų suvokimą, trukdo formuoti(s) istoriniam mąstymui. Pirminį vaizdą apie tai, kaip specialiųjų poreikių vaikai įsisavina Lietuvos istorijos kursą bendrojo lavinimo mokykloje, mums padėjo susidaryti atliktas nedidelis tyrimas. Gauti rezultatai leido įvertinti mokinių Lietuvos istorijos kurso žinias, nustatyti tų žinių ypatumus, atlikti kiekybinę ir kokybinę analizę, padaryti kai kurias išvadas ir apibendrinimus. [Iš leidinio]

ENTeaching/learning of each subject causes bigger or smaller challenges with regard to pupils with special educational needs. History is one of the more difficult narrative subjects at secondary school. Historic events and phenomena are difficult to perceive for such children because the majority of things happened long ago, in the environment which is unknown for them and under circumstances which totally differ from those that surround them now. Deficiencies of physical and psychical development of such children aggravate even more the perception of historic process and hinder them from developing a historic thinking. Initial understanding about the way of learning the course of history of Lithuania in general education schools by children with special educational needs was acquired through the conducted small research. The findings enabled to assess the pupils’ knowledge on the history of Lithuania, identify peculiarities of this knowledge, carry out qualitative and quantitative analysis and make certain conclusions and generalisations.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Specialiųjų poreikių mokinių istorijos vaizdiniai / Juozas Pumputis. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2005. 82 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8036
Updated:
2018-12-20 22:57:41
Metrics:
Views: 6    Downloads: 1
Export: