Mokyklos humanizavimo ir demokratizavimo svarba tikrinant ir vertinant mokinių mokymosi rezultatus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokyklos humanizavimo ir demokratizavimo svarba tikrinant ir vertinant mokinių mokymosi rezultatus
Alternative Title:
Importance of humanizations and democratization of school for evaluation and assessment of learning results of pupils
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 47, p. 60-67
Keywords:
LT
Mokykla / School; Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTDemokratinėje mokykloje, kaip ir demokratinėje visuomenėje, turi būti sukurta bendravimo atmosfera, kad mokinys ir mokytojas jaustųsi lygiaverčiais mokymo proceso dalyviais. Mokytojas organizuodamas mokymąsi, turi atsižvelgti į mokinių gebėjimus, interesus, o vėliau, tikrindamas ir vertindamas mokymosi rezultatus, turi jais vadovautis. Šio tyrimo tikslas – parodyti, kokią įtaką mokymosi rezultatų tikrinimui ir vertinimui turi geri bendruomenės tarpusavio santykiai, humaniška aplinka. Atliktas tyrimas rodo, kad esant humaniškiems mokytojo ir mokinių santykiams mokymo procese, partneriškam bendradarbiavimui ir silpnai besimokantys mokiniai mokosi sėkmingiau, jų mokymosi rezultatai rečiau vertinami neigiamais balais. Demokratinėse ir ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse mokymosi procese dažniau taikomas neformalusis vertinimas. Mokytojai įvairiais būdais, pvz.: vertinamosiomis pastabomis, konstatuojamaisiais sprendimais ir pan., bet ne pažymiais, balais ar raidėmis informuoja tėvus apie mokinių mokymosi rezultatus. Todėl tėvai ir mokiniai vis rečiau kaltina mokytojus dėl mokymosi rezultatų vertinimo neobjektyvumo, taip sumažindami įtampą tarp mokytojų ir mokinių bei jų tėvų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Demokratizavimas; Humanizavimas; Mokymosi rezultatai; Vertinimas.

ENA democratic school just like a democratic society should have atmosphere of cooperation where the pupil and the teacher are equal members of education process. While organizing learning process, the teacher should take into account pupils’ abilities, interests, and later, while evaluating and assessing learning results, consider the abilities and interests. The objective of this research is to show what impact on evaluation and assessment of learning results good mutual relationships and friendly environment have. The conducted research shows that in presence of friendly relations and partnership cooperation between a teacher and pupils in the process of learning, even weak pupils become more successful, their learning results improve that is reflected in higher assessment grades. In democratic and economically developed countries informal assessment is often applied in learning process. Teachers use different methods of evaluation, e.g. evaluation comments, stating decisions, etc. rather than grades or points in order to inform parents about pupils’ learning results. Consequently, parents and pupils complain less about unfair assessment of learning results, thus tension between teachers and pupils with their parents is reduced.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8022
Updated:
2018-12-20 22:51:36
Metrics:
Views: 31    Downloads: 10
Export: