Studentų profesinės saviugdos specifika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų profesinės saviugdos specifika
Alternative Title:
Specific features of students’ professional self-education
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 47, p. 27-33
Keywords:
LT
Studentų profesinė saviugda; Saviugdos specifika.
EN
Students professional self-education; Specific features of self-education.
Summary / Abstract:

LTProfesinė (kartais vadinama kompleksine) saviugda – labai svarbi pasirengimo profesijai sąlyga. Profesinė saviugda – tai sąmoninga, sisteminga ir kryptinga asmens veikla, ugdanti tokias dalykines, dvasines, psichines ir fizines asmens savybes, kurios būtinos jam kaip būsimosios profesijos atstovui. Norint nustatyti, kaip save pažįsta bei vertina studentai ir koks jų požiūris į mokytojo darbą, kurias mokytojo savybes jie labiausiai vertina ir labiausiai smerkia, siekiant tyrinėti studentų savišvietą bei kai kuriuos kitus klausimus, atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo 679 Vilniaus pedagoginio universiteto studentai. Tyrimo metodais pasirinkta apklausa, rašiniai, pokalbiai, pedagoginis stebėjimas. Autorius nustatė, jog studentų profesinė saviugda tiesiogiai priklauso nuo jų specializacijos. Po tyrimo paaiškėjo, jog 28,5% VPU I – III kursų įvairių specialybių studentų buvo tvirtai nusprendę tapti mokytojais, 45,9% dar svarstė, kiti atsakė neigiamai arba apskritai neatsakė. VPU studentai buvo neblogai susipažinę su mokytojo darbu, žinojo, kurių asmeninių savybių reikia mokytojui, tačiau tik 13% jų pripažino, kad pagal asmenines savybes yra pedagoginiam darbui tinkami. Studentų savęs pažinimą straipsnio autorius vertina neblogai. Labai gerai ir gerai save įvertino daugiau nei pusė apklaustų studentų. Taip pat daugiau nei pusė respondentų nurodė, jog stengiasi savarankiškai mokytis, užsiima savišvieta. Remdamasis tyrimo rezultatais, autorius rekomenduoja dėstytojams skirti daugiau dėmesio propaguojant mokytojo profesiją, nuteikiant pedagoginiam darbui ir skatinant studentų profesinę saviugdą.

ENThe article discusses issues of professional self-education at the Vilnius Pedagogical University. The author’s research data testify that merely 28.5 per cent of students have made a definite decision to become teachers, while others are still considering their professional career or have a negative opinion on the teaching profession. Those who do not wish to pursue a teaching career do not engage in professional self-education. Students have fairly good knowledge of a teacher’s work and are aware of the personal characteristics that are necessary for a teacher to have. Merely 13 per cent of the students, however, believe to possess the personal features that are required for teachers. Students have quite adequate self-awareness and exercise quite a fair self-assessment. Some 52 per cent of students have an excellent or fair assessment of themselves. Yet even 25 per cent of students do not make the necessary efforts in self-education. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Hodegetika : auklėjimo mokslas / Leonas Jovaiša. Vilnius : Agora, 2003. 319 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8018
Updated:
2018-12-20 22:51:35
Metrics:
Views: 6    Downloads: 1
Export: