Telekomunikacijų bendrovių, veikiančių ir Lietuvos rinkoje, strategijų identifikavimas ir jų palyginimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Telekomunikacijų bendrovių, veikiančių ir Lietuvos rinkoje, strategijų identifikavimas ir jų palyginimas
Alternative Title:
Strategies of telecommunication companies in the Lithuanian market: identification and comparison
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting.
Summary / Abstract:

LTStrategijos samprata mokslinėje literatūroje yra ganėtinainauja, tačiau strategijossuformavimas yra svarbus kiekvienos bendrovės plėtros pagrindas. Pirma, tinkamai pasirinkta strategija padeda sukurti tvarų konkurencinį pranašumą prieš kitus rinkos konkurentus. Antra, strategija paveikia visus bendrovės lygmenis. Trečia, tinkamai suformuota strategija nubrėžia bendrovės veiklos kryptį ir atlieka stabilizuojantį vaidmenį kintant išorinei aplinkai. Strategijų nustatymas padeda identifikuoti bendrovės potencialius sprendimus bei galimybes konkurencinėjerinkoje. Telekomunikacijos bendrovių strategijoms nustatyti pasitelkta įvykio analizės metodika įvykio paskelbimo metu, lyginamoji analizė bei mokslinės literatūros analizė. Tyrimo objektas yra Nasdaq OMX Nordic akcijų rinkoje listinguojamos telekomunikacijos bendrovės, vykdančios veiklą ir Lietuvos rinkoje. Pirmoje darbo dalyje pateikiama strategijos raida ir lygmenys. Antroje dalyje pateikiamos keturios strategijos: lyderiavimo žemomis kainomis, fokusavimosi, susijungimų ir įsigijimų, restruktūrizacijos. Galiausiai, pateikiama trijų bendrovių raidos analizė siekiant identifikuoti taikomas strategijas bei jų palyginimas 2004–2014 metų laikotarpiu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Fokusavimosi strategija; Lyderiavimo žemomis kainomis strategija; Restruktūrizacija; Susijungimai ir; Telekomunikacijos bendrovės; Įsigijimai; Focusing strategy; Low price leadership strategy; Mergers and acquisitions; Restructuring; Telecommunication companies.

ENThe main purpose of the article is to identify strategies of the telecommunication companies operating in Lithuania and listed in the Nasdaq OMX Nordic stock market. To identify the strategies and to evaluate the alternatives to those strategies, the data from the period of 2004 to 2014 have been used. The conception of strategy, their classification, and strategies in accordance with company levels are analysed in the first part of the article. The purposes and motives of the strategy choice are dealt with in the second part of the article. The development history of the three telecommunication companies which operate in the Lithuanian market and strategy alternatives are presented in the third part of the article. The findings imply that it is possible to identify strategies on the basis of the company history analysis. Businesses that choose more focused strategies are likely to experience less variation in business performance than the businesses that choose the cost leadership strategy. [From the publication]

ISBN:
9786094596131
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80172
Updated:
2020-04-10 06:40:30
Metrics:
Views: 34    Downloads: 3
Export: