Pirmoji ikimokyklinio ugdymo pedagogo praktika: studentų patirtys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pirmoji ikimokyklinio ugdymo pedagogo praktika: studentų patirtys
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Mokytojų ugdymas / Teacher education; Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTŠiaulių universiteto Edukologijos fakultete 2012 m. patvirtinta Pedagoginės praktikos koncepcija, kuria siekiama tobulinti būsimųjų ugdytojų – mokytojų, auklėtojų, socialinių pedagogų, neformalios veiklos organizatorių – rengimą. Ji parengta vadovaujantis Šiaulių universiteto, Lietuvos ir tarptautiniais dokumentais bei pedagogų rengimo nuostatomis. Pedagogų rengimo reglamente (2012) nurodoma Pedagoginės praktikos paskirtis – padėti būsimajam pedagogui įgyti praktiniam pedagoginiam darbui reikalingų profesinių kompetencijų bei patirties, remiantis sudarytomis galimybėmis nustatytą laikotarpį dirbti praktinį pedagogo darbą ar vykdyti atskiras pedagogo profesinės veiklos funkcijas, padedamam mentoriaus ir praktikos vadovo. Studentams, 2013 metais įstojusiems į Edukologijos fakultetą, pirmiesiems buvo taikoma naujoji pedagoginių praktikų organizavimo tvarka, kuomet praktika pradedama I kurso 2 semestre, o praktiką atliekančio studento vaidmuo praktikos metu kinta pagal schemą: praktikos pradžioje – pedagogo asistentas, stebintis ir dirbantis padedamas mentoriaus ir praktikos vadovo (atitinkamai stebimoji bei asistavimo praktikos), praktikos pabaigoje – savarankiškai dirbantis asmuo, stebimas mentoriaus ir praktikos vadovo (savarankiška praktika). Straipsnyje pristatomos pirmąją (stebimąją) praktiką atlikusių studentų, pasirinkusių Pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo studijų programą, patirtys ir įžvalgos praktikos tobulinimui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Būsimi pedagogai; Patirtys; Pedagoginė praktika; Experience; Experiences; Pedagogical practice; Preservice teachers; Prospective teachers.

ISBN:
9789955859031
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80144
Updated:
2020-07-09 21:15:06
Metrics:
Views: 44    Downloads: 7
Export: