Fortepijono panaudojimo muzikos pamokose tyrimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Fortepijono panaudojimo muzikos pamokose tyrimai
Alternative Title:
Research about using grand piano in music lessons
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 45, p. 120-127
Keywords:
LT
Meninis ugdymas / Art education; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje empirinio tyrimo duomenų analizės pagrindu analizuojamos fortepijono panaudojimo galimybės bendrojo lavinimo mokyklos muzikos pamokose. Fortepijonas, kaip mokymo priemonė gali būti labai svarbus faktorius, padedantis ne tik sudominti (suintriguoti) mokinius gyvu instrumento skambesiu pamokoje, atskleisti daugelį neapčiuopiamų kūrinio dramaturgijos elementų analizuojant muzikos kūrinius, bet ir suteikia muzikos mokytojui galimybę savarankiškai atkurti bet kokią garsinę struktūrą – nuo pačios paprasčiausios iki sudėtingiausios. Bendrojo lavinimo mokyklų muzikos klausymosi programose V – XII klasėms randame daug kūrinių, parašytų specialiai fortepijonui. Atliktas konstatuojamasis tyrimas, kuriame dalyvavo 100 muzikos pedagogų, parodė, kad mokytojai teigiamai vertina fortepijono, kaip mokymo priemonės svarbą, muzikos klausymosi metu. Visgi, praktiniame darbe šią mokymo priemonę tiriamieji naudoja gana retai ir paviršutiniškai, tai argumentuodami žinių stoka, nesugebėjimu bei reikiamos metodinės literatūros (fortepijoninių transkripcijų) stoka. Nustatyta, kad muzikos mokytojams, dirbantiems bendrojo lavinimo mokyklose nepakanka žinių, įgytų mokymo įstaigose, todėl rekomenduojama koreguoti aukštųjų mokyklų studijų programas, įvesti naujas disciplinas, ar bent pakeisti jau esamų dalykų turinį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Gyvas grojimas; Muzikos pamokos; Muzikos klausymasis; Live performing; Listening to music; Music lesson.

ENIn the article of empirical research the possibilities of using grand piano in music lessons was investigated on the basis of data analysis. Grand piano, as a teaching tool, could be an important factor which helps not only to hold pupils' attention by a live instrument in the lessons and reveal a lot of intangible dramaturgic elements of work while analyzing musical creations, but also allows teachers to evoke any sound – from the simplest to the most complex. In the music listening programs for the 5th - 12th grades in general education schools there are a lot of pieces of music, written particularly for a grand piano. The declarative research which included one hundred music teachers showed that they value a grand piano as an important teaching element during listening lessons. However, in their practical work teachers rarely or in a very simple way use this teaching tool justifying their choice by their lack of knowledge and methodical literature (transcriptions for grand piano) and lack of abilities to play grand piano. It was found that teachers of music who work in general education schools are lacking knowledge. Therefore, it is recommended to correct higher education curricula by including new subjects or at least changing the content of the current ones.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8013
Updated:
2018-12-20 22:51:34
Metrics:
Views: 27    Downloads: 2
Export: