Kiekybinė parodomųjų įvardžių vartosena verstiniame ir neverstiniame tekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kiekybinė parodomųjų įvardžių vartosena verstiniame ir neverstiniame tekste
Alternative Title:
Quantitative usage of demonstrative pronouns in translated and non-translated texts
In the Journal:
Respectus philologicus . 2018, Nr. 34 (39), p. 162-173
Keywords:
LT
Erdvės deiksė; Demonstratyvai; Ekvivalentiškumas; Pragmatinis eksplicitiškumas; Komunikacinė norma
EN
Spatial deixis; Demonstratives; Translation equivalence; Pragmatic explicitness; Communicative norm
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas yra įvertinti parodomųjų įvardžių paplitimą verstiniame lietuvių kalbos tekste bei neverstiniame anglų ir lietuvių kalbos tekste. Taikomas kiekybinis metodas ir kontrastinė analizė, paremta duomenų šaltinių trianguliacija, siekiant atskleisti, ar parodomieji įvardžiai demonstruoja skirtingus paplitimo modelius originaliame anglų kalbos ir verstiniame lietuvių kalbos tekste, palyginti su verstiniu ir neverstiniu lietuvių kalbos tekstu. Tyrimo medžiaga rinkta iš J. K. Rowling knygos „Haris Poteris ir Ugnies taurė“ ir A. Tapino fantastinio romano „Vilko valanda“. Nustatytos vartosenos preferencijos neleido įžvelgti reikšmingų parodomojo įvardžio vartosenos tendencijų skirtumų verstiniame ir neverstiniame lietuvių kalbos grožinės literatūros tekste, tačiau pastebėti reikšmingi tarpkalbiniai kiekybinės vartosenos skirtumai. Keliamos prielaidos, kad komunikacinio skirtumo verstiniame ir neverstiniame lietuvių kalbos tekste nėra, nes laikomasi žanrui ir kalbai būdingų deiksės vartojimo konvencijų, ir kad lietuvių kalbos tekstuose dominuoja parodomojo įvardžio vartosenos preferencijos, darančios įtaką ryškesniam teksto pragmatiniam eksplicitiškumui, nei esantis anglų kalboje. [Iš leidinio]

ENThe article aims to estimate the distribution of demonstrative pronouns in the translated and nontranslated Lithuanian text as compared to the English original. The quantitative method and contrastive analysis based on the triangulation of data sources are used to reveal whether demonstrative pronouns show different distribution patterns in the English original and Lithuanian translation compared to the translated and non-translated Lithuanian text. The research material was collected from "Harry Potter and the Goblet of Fire" by J. K. Rowling and a fantasy novel "Hour of the Wolf" by A. Tapinas. The preferences identified did not indicate significant differences in the tendencies for the use of demonstrative pronouns in the translated and non-translated text of Lithuanian fiction but revealed significant cross-linguistic contrasts in the quantitative use of demonstratives. It was, therefore presumed that there was no communicative difference between the translated and non-translated Lithuanian fictional text due to the genre and language conventions for the use of deictics and that the Lithuanian text demonstrated a preference for a more pronounced pragmatic explicitness than the English language text. [From the publication]

ISSN:
1392-8295, 2335-2388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80074
Updated:
2019-11-09 20:27:36
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: