Nežymiai sutrikusio intelekto jaunuolių profesinio apsisprendimo ugdymo bruožai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nežymiai sutrikusio intelekto jaunuolių profesinio apsisprendimo ugdymo bruožai
Alternative Title:
Features of Development of Vocational Choice of Young People with Minor Intellectual Disorders
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 45, p. 39-48
Keywords:
LT
Socialinė integracija; Sutrikusio intelekto asmenys; Profesinis orientavimas; Profesinė reabilitacija.
Summary / Abstract:

LTLietuvos specialiajai ugdymo sistemai keliamas uždavinys – rengti neįgalius jaunuolius visapusei socialinei integracijai į sociumą bei adaptacijai jame. Viena svarbiausių šio vyksmo grandžių – neįgalių jaunuolių darbinis profesinis rengimas ir rengimasis – kaip dualinis procesas. Dėmesys kreiptinas ne tik į kokybišką specialistų rengimą, bet ir į bendrakultūrinio ugdymo turinio adaptavimą pagal specifines neįgaliųjų reikmes. Tad šios temos socialinis ir politinis tyrimo motyvas gana aiškus. Tyrimo tikslas – sudaryti, remiantis statistiniais metodais, nežymiai sutrikusio intelekto jaunuolių profesinio apsisprendimo ugdymo struktūros modelį nepertraukiamame ugdymo procese bei įvertinti subjektyvaus mokymo dalykų vertinimo įtaką, jiems darant svarbų gyvenimo sprendimą. [Iš leidinio]

ENThe objective posed for the Lithuanian system of specialised education is to prepare disabled youngsters for full social integration and adaptation in the socium. One of the most important links of this process is vocational training and learning of disabled youngsters as a dual process. Focus must be placed not only on quality training of specialists but also adaptation of intercultural educational content in accordance with specific needs of the disabled. So the social and political justification for studying this topic is rather obvious. The goal of the study is to create a structure model of development of vocational choice of young people with minor intellectual disorders based on statistical methods within the uninterrupted educational process and to evaluate the impact of subjective assessment of school subjects on their important choice in life.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8006
Updated:
2018-12-20 22:51:33
Metrics:
Views: 66
Export: