Raštai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Raštai / Martynas Liudvikas Rėza. T. 5, Prūsijos lietuvių dainos
Alternative Title:
  • Prūsijos lietuvių dainos
  • Songs of Prussians Lithuanians
Editors:
Citavičiūtė, Liucija, sudarymas, vertimas [com, trl]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018.
Pages:
438 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių ir rodyklės.
Contents:
Citavičiūtė, Liucija. Prūsijos lietuvių dainų rinkimo, tyrimo ir publikavimo pradžia. — Stundžienė, Bronė. Martyno Liudviko Rėzos dainynas ir jo šiuolaikinė recepcija. — Ramoškaitė, Živilė. Martyno Liudviko Rėzos rinkinio melodijos: atsiradimo kontekstas ir ypatybės.
Keywords:
LT
Martynas Liudvikas Rėza (Martin Ludwig Rhesa); Dainos / Songs.
Summary / Abstract:

LTŠiame Raštų tome pristatomas Martyno Liudviko Rėzos parengtas rinkinys Dainos oder Litthauische Volkslieder (Karaliaučius, 1825) ir dainologijos tyrimai. Pirmasis lietuvių dainynas, kaip ir pirmasis lietuviškas grožinis kūrinys Kristijono Donelaičio Metai (Karaliaučius, 1818), yra reikšminga lituanistinio paveldo dalis. Per Rėzos publikacijas Europa pažino lietuvių tautą, jos kalbą ir kultūrą, tad teisus buvo Vincas Maciūnas, pavadinęs Rėzą „lietuvių kultūros ambasadoriumi Europai“. Paskelbęs Tolminkiemio kunigo Donelaičio XVIII a. parašytą kūrinį, Rėza parodė Europos intelektualams, kad lietuvių kalba nėra sudurstyta iš įvairių kalbų, kaip teigė Halės profesorius Johannas Thunmannas ir nekritiški jo pasekėjai, ir tinka net graikiškam hegzametrui, o tauta, išugdžiusi tokį talentą, yra verta pagarbos. Rėza - dviejų kultūrų atstovas. Jis užaugo lietuviškoje aplinkoje, gavo vokišką išsilavinimą ir buvo lojalus Prūsijos valstybės pilietis, armijos kapelionas, asmeniškai bendravo su kronprincu (būsimuoju karaliumi Frydrichu Vilhelmu IV). Greta tarnybinių pareigų Karaliaučiaus universitete Rėza visą gyvenimą dirbo lietuvybei, Prūsijos lietuvių kultūros pažangą laikydamas visos Prūsijos valstybės pažanga. Skaudžiai suvokdamas, kad lietuvių tauta asimiliuojasi ir šį procesą skatina valstybės politika, jis skubėjo surinkti dar skambančias lietuviškas dainas. Rėza rašė: „Daina yra tauriausias tautos dvasios žiedas; net jei išnyksta pati tauta, ji išlieka gyva savo dainose." Prūsų lietuvių atžvilgiu ši įžvalga pasitvirtino. [Iš Pratarmės]Reikšminiai žodžiai: Liudvikas Rėza; Lietuvių liaudies dainos; Mažoji Lietuva; Dainuojamoji tautosaka; Lietuvininkai; Dainos; Liudvikas Rėza; Lithuanian Folk songs; Minor Lithuania; Songs; Folklore.

ENThis volume comprises studies in songs by Martynas Liudvikas Rėza (Martin Ludwig Rhesa, 1776-1840), a professor of theology at Königsberg University and a long-standing head of the Lithuanian language seminar. Rėza compiled the first collection of Lithuanian folk songs Dainos oder Litthauische Volkslieder (Dainos, or Lithuanian Folk Songs; Königsberg, 1825) with their translation into German and with the first ever study in Lithuanian folk songs, Betrachtung über die litthauischen Volkslieder. His songbook is a nineteenth-century work on Lithuanian studies that attracted the largest number of reviews. Such German intellectuals as Johann Wolfgang von Goethe, Jacob Grimm, and others wrote favourably about it. The song collection introduced the little-known Lithuanian language and nation to Europe. The book spread in the neighbouring countries and was highly valued in ethnic Lithuania. The Lithuanian songs were reprinted, translated into other languages (Czech, Polish) and artistically rearranged. Rėzas Betrachtung was quoted in later studies into Lithuanian songs. The present volume also includes Rėza's earlier studies: a short article on Lithuanian songs in his poetry collection Prutena (1809) and the article Von der Litthauischen Volkspoesie with a number of first ever publication of Lithuanian songs in the academic journal Beiträge zur Kunde Preußens (1818) published in Königsberg. The first records of the texts of Lithuanian songs come from the seventeenth century yet due to favourable circumstances it was the songs of the Lithuanians of the Kingdom of Prussia that formed the first collectionlhe first Lithuanian songbook Dainos oder Litthauische Volkslieder is still an object of research. Like the previous volumes of Rėza's Raštai, this volume features articles by contemporary folklore scholars. [...]. [From the publication]

ISBN:
9786094250606 (bendras); 9786094252433 (t. 5)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80030
Updated:
2022-02-28 21:38:56
Metrics:
Views: 66
Export: