Pasaulėžiūros nuostatos - paauglių dvasinį tapsmą integruojantis veiksnys (J. Laužiko ir krikščioniškosios sampratų plyginimas)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pasaulėžiūros nuostatos - paauglių dvasinį tapsmą integruojantis veiksnys (J. Laužiko ir krikščioniškosios sampratų plyginimas)
Alternative Title:
World Outlook Attitudes are the Factor, Integrating Teenagers’ Spiritual Becoming (the Comparison of J. Laužikas’ and Christian Conceptions)
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 68, p. 271-277
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje aptariama integracijos samprata bei jos svarba ugdymo procesui. Atskleidžiamas integruojantis dvasinių galių vaidmuo, žymaus XX amžiaus pedagogo Jono Laužiko požiūrį gretinant su dabartine krikščioniškąja samprata. Teoriškai ir empiriškai pagrindžiamos pasaulėžiūros nuostatų sąsajos su dvasiniu tapsmu. Straipsnyje siekiama atskleisti paauglių pasaulėžiūros nuostatų svarbą dvasiniam jų tapsmui. Moksleiviams pateiktos apklausos rezultatai parodė, kad pasaulėžiūros nuostatos glausdžiai susijusios su vertybių internalizacija, taigi jos svarbios dvasiniam tapsmui. Taip pat akivaizdžios išgyvenimų sąsajos su pasaulėžiūros nuostatomis. Pavyzdžiui, paauglių, pripažįstančių antgamtinį pasaulį, pasaulėžiūros nostatos susijusios su religiniais ir altruistiniais jausmais, pripažįstančių tik materialųjį pasaulį – su pugnistiniais ir hedonistiniais. Pasaulėžiūros nuostatų sąsajos su vertybių internalizacija yra svarbios keliais požiūriais. Pirma, jos rodo pasaulėžiūros nuostatų reikšmingumą dvasiniam paauglių tapsmui. Antra, savitai patvirtinami ir dvasingumo modelio parametrai, nė vienu lygmeniu jo nesuniveliuojant su kitomis (materialinėmis, hedonistinėmis) gėrybėmis. Trečia, aiškėja, kurios dvasinės vertybės yra labiausiai veikiamos. Ugdymas, kaip sudėtingas fenomenas, gali būti įvairiai integruojamas, tačiau esmiškai svarbi žmogaus, kaip asmens, integracija. Straipsnio autorė teigia, jog J. Laužiko ir krikščioniškoji dvasinių galių genezės, jų turinio ribų interpretacijos skiriasi. Jos tampa panašios tik tada, kai apibūdinama dvasinių galių empirinė raiška bei funkcijos.

ENEducation as a complex phenomenon can be integrated in various ways. Individual’s as a person’s integration, which is going on thanks to the spiritual powers, is especially important. Although J. Laužikas’ attitude towards genesis of spiritual powers and towards the limits of their content is different from Christian concept of spirituality, still many similar points (the expression of spiritual powers, functions, content, and others) become apparent. The theoretical and empirical researchers of teenagers’ world outlook attitudes reveal their notably profound lings with spiritual becoming. Therefore, world outlook attitudes are considered to be a significant factor of spiritual education. A considerable congruity of different conceptions of spirituality (materialistic and Christian) shows objectivity of individual’s expression of spiritual powers and at the same time professor J. Laužikas, as a scientist’s, a deep insight and contribution to development of spiritual education.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Ugdymo filosofija / Bronislovas Bitinas. Vilnius : Enciklopedija, 2000. 247 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8002
Updated:
2018-12-20 22:57:40
Metrics:
Views: 5
Export: