Poselstwo polsko-litewskie do Moskwy w roku 1678 : szczęśliwie przedsięwzięte, opisane przez naocznego świadka Bernarda Tannera (Norymberga 1689)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lenkų kalba / Polish
  • Lotynų kalba / Latin
Title:
Poselstwo polsko-litewskie do Moskwy w roku 1678 : szczęśliwie przedsięwzięte, opisane przez naocznego świadka Bernarda Tannera (Norymberga 1689)
Editors:
Strojny, Aleksander, sudarymas, įžanga [com, aui]
Publication Data:
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2002
Pages:
402 p.
Notes:
Originalo antraštė: Legatio polono-lithuanica in Moscoviam potentissimi Poloniae Regis ac Reipublicae mandato et consensu Anno 1678 feliciter suscepta nunc breviter sed accurate quoad singula notabilia descripta, a teste oculato Bernardo Leopoldo Francisco Tannero Boemo Pragense, Dn. Legati Principis Camerario Germanico. Bibliografija įžanginio straipsnio išnašose.
Contents:
Wstęp — Rozdział 1: Okoliczności wysłania poselstwa do Moskwy w 1678 roku — Rozdział 2: Na służbie u Czartoryskich - Bernard Franciszek Tanner — Rozdział 3: Relacja Tannera na tle innych opisów podróżniczych — Nota edytorska — Wykaz stosowanych skrótów — Poselstwo polsko-litewskie do Moskwy z rozkazu i przyzwolenia najpotężniejszego króla Polski oraz Rzeczypospolitej przedsięwzięte szczęśliwie w roku 1678... — Legatio polono-Iithuanica in Moscoviam potentissimi Poloniae Regis ас Reipublicae mandato et consensu Anno 1678...
Keywords:
LT
Lenkijos ir Lietuvos valstybė (Abiejų Tautų Respublika); Rusijos valstybė; Maskva; Pasiuntinybė į Maskvą (1678); Diplomatijos istorija; Tarptautiniai santykiai; Čekų keliautojas Bernard Tanner (1654-1715)
EN
The Polish-Lithuanian Commonwealth; The state of Russia; Moscow; Diplomatic mission to Moscow (1678); History of diplomacy; International relationship; Czech traveler Bernard Tanner (1654-1715)
ISBN:
8388737112
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79913
Updated:
2020-09-09 10:38:32
Metrics:
Views: 7
Export: